Gemeente Oss bespaart mede dankzij besparingsplan CBP

CBP stelt besparingsplan op voor gemeente Oss

Zoals vele gemeenten staat de gemeente Oss ook voor besparingsdoelen. Om deze te realiseren is vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar mogelijkheden. Voor het onderdeel besparen via inkoop heeft CBP samen met de inkoopafdeling van de gemeente een inkoopbesparingsplan opgesteld. 

Vanuit 3 invalshoeken is gekeken hoe er voor de jaren 2011-2015 concrete besparingsmogelijkheden konden worden benoemd. Hieraan gekoppeld is er direct een inkoopkalender voor deze jaren opgesteld voor zowel de reguliere budgetten als de gesloten exploitatie. Dit besparingsplan geeft een belangrijke bijdrage aan de besparingsdoelstelling die de gemeente Oss heeft te realiseren.

Erik Verhagen - Senior Inkoopadviseur