Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest

In 2008 is aan CBP opdracht verleend de inkoopcoördinator rol op zich te nemen. Die coördinator moest een ervaren ‘rot’ zijn om de 3 reeds aanwezige inkopers coaching on the job te kunnen bieden. In die tijd was Noorderzijlvest een behoorlijke koploper op het gebied van inkoopprofessionalisering omdat dit bij de meeste Waterschappen nog geen aandacht had. Het heeft daarom eerst het nodige missionariswerk geduurd voordat ook bij Noorderzijlvest inkoop hoog op de agenda kwam. Een aantal factoren heeft daarbij geholpen.

  1. Allereerst is door CBP na een intensief onderzoek een nieuw modern inkoopbeleid geschreven waarin ook duurzaamheid (dat wel hoog op de Waterschapsagenda staat) goed in vertegenwoordigd was.
  2. De eerste twee jaar zijn diverse (Europese) aanbestedingen uitgevoerd die aanzienlijke  besparingen (tot soms 70%!!) opleverden. Voor CBP niet zo moeilijk omdat veel productgroepen nooit aanbesteed waren, maar het zorgde wel voor draagvlak.
  3. Er vond een directiewisseling plaats en het nieuwe MT was moderner en veel meer inkoopminded dan het oude MT.
  4. In 2009 ging ook voor de Waterschappen de rechtmatigheidtoets op inkoop gelden; vanaf dat moment werd er nog sterker door het MT gestuurd op inkoop.

Drie-en-een-half jaar heeft CBP Waterschap Noorderzijlvest ondersteund en ook gezorgd voor een stuk opleiding van de inkoper welke de meer facilitaire inkoop doet. Dat is uitstekend gelukt want zij is in 2010 benoemd tot inkoopcoördinator van de cluster inkoop binnen het waterschap. Deze cluster inkoop staat nu op eigen benen; CBP heeft zich overbodig gemaakt.

Gerelateerde diensten/productgroepen