Gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard

Enkele jaren geleden is CBP binnen gemeente Heerhugowaard gestart met het ontwikkelen en implementeren van een centraal gecoördineerde inkoopfunctie. Hiertoe is door CBP een inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld en zijn er algemene inkoopvoorwaarden en standaard aanbestedingsdocumenten ontwikkeld.

Daarnaast heeft CBP sterk de nadruk gelegd op de implementatie. Met andere woorden, inkoop moest verkocht worden binnen de organisatie. Met de onvoorwaardelijke steun van één van de sectordirecteuren heeft CBP een kwartiermaker geleverd die inkoop binnen de afdelingen heeft verkocht. Dit deed hij samen met een inkoopadviseur van de gemeente zelf. Inkoop werd verkocht door gevraagd en ongevraagd advies te geven, klankbordgroepen te organiseren, workshops te geven en nog veel meer.

Door de snelle acceptatie van een centraal gecoördineerde inkoopfunctie van de verschillende afdelingen, groeide de vraag naar concrete ondersteuning. Daarom heeft CBP een inkoopadviseur geleverd die de focus legde op het begeleiden van (Europese) aanbestedingen. Hierdoor werd invulling gegeven aan de groeiende vraag van de afdelingen en konden afdelingen aan de hand van concrete aanbesteding opgeleid worden in de wereld van het aanbesteden.

Uiteindelijk heeft deze groeiende vraag ervoor gezorgd dat de organisatie besloten heeft om, naast de reeds aangestelde inkoopadviseur, een tweede full-time inkoopadviseur aan te stellen. Nu wordt CBP zo nu en dan nog ingehuurd als er een tekort is aan capaciteit of specifieke expertise.

Gerelateerde diensten/productgroepen