Energieaanbesteding

Energieaanbesteding

Voor veel gemeenten is een energieaanbesteding een onbegrijpelijke en dus moeilijke klus. Het is dan ook logisch dat ze steun bij elkaar zoeken. Omdat CBP zich al sinds 2000 bezig houdt met de liberalisering in die markt, kan zij gemeenten goed ondersteunen in het aanbestedingsproces.

In de beginperiode was het proces buitengewoon moeizaam; energieleveranciers weigerden de aansluitgegevens aan te leveren. Alleen door alle facturen te inventariseren en in Excel bestanden te zetten kon een aansluitoverzicht verkregen worden. Dat heeft honderden uren gekost; duidelijk was dat leveranciers obstructie pleegden om het aanbesteden van energie te bemoeilijken of liever onmogelijk te maken. Want ze verklaarden ook telkens dat Gemeenten niet tot de vrije klanten behoorden ondanks hun grote verbruik, denk alleen al aan de Openbare Verlichting. Ook zijn er in het begin gebiedsafspraken gemaakt, al is dat na onderzoek door de NMA nooit bewezen.
 
Tegenwoordig is dat gelukkig allemaal anders. De veelvuldige gevechten van adviesbureaus waaronder CBP heeft leveranciers doen inzien dat obstructie contraproductief is en klantvriendelijkheid veel meer oplevert.
 
Doordat CBP er als een van de eersten bij was, heeft zij zeer veel energieaanbestedingen mogen uitvoeren en veelal met veel succes. De eerste aanbesteding voor Gemeente Apeldoorn leverde een structureel voordeel op van 400.000 ouderwetse guldens en haalde ruimschoots de pers.
 
Ook heeft CBP methodes van aanbesteding ontwikkeld (kliksysteem, waardoor onverwachte prijspieken vermeden worden), een standaard contract gemaakt waar de markt mee akkoord kon gaan (eerder waren er altijd problemen over de voorwaarden) en goede contacten opgebouwd met de markt.
 
Leuk is dat gemeentelijke samenwerking bij aanbesteden van energie vaak de start is geweest van meer samenwerking op inkoopgebied. Het delen van kennis en het zien dat samenwerking ook financieel voordeel oplevert, gaf het beslissende zetje dat dit ook bij andere vooral facilitaire productgroepen mogelijk is. Bovendien is dat doelmatig en is ook de rechtmatigheid geborgd.
 
Nog steeds wordt CBP gevraagd deze aanbestedingen te begeleiden ook al is het vaak al voor de derde keer bij dezelfde groep gemeenten.

Gerelateerde diensten/productgroepen