DEAL gemeenten

DEAL gemeenten

De DEAL gemeenten zijn een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum. Voor bepaalde zaken ontwikkelen de gemeenten samen beleid en geven hieraan uitvoering.

Ruim anderhalf jaar geleden is binnen de DEAL-gemeenten gestart met het professionaliseren van de inkoopfunctie en het versterken van de inkoopsamenwerking bij de DEAL-gemeenten. In die periode is er veel gebeurd. Zo zijn er inkoopondersteunende instrumenten beschikbaar gekomen zoals:

  • gezamenlijke inkoopvoorwaarden;
  • gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid;
  • standaard aanbestedingsdocumenten voor de verschillende aanbestedingsprocedures;
  • start contractbeheerinrichting.

Daarnaast is de bekendheid en toegevoegde waarde van de inkoopfunctie sterk toegenomen.

De opdracht aan CBP betreft niet alleen het ondersteunen en begeleiden van inkopen en aanbestedingen en instrumentontwikkeling, maar vooral ook zorg te dragen voor opleiding en kennisvergroting van de medewerkers die betrokken zijn bij het inkoopproces.
Door het samenwerkingsverband zijn de volumes natuurlijk groter als wanneer elke gemeente apart aanbesteed. Dit betekent veel meer Europees- dan wel Openbaar aanbesteden. Door het samenwerkingsverband kan men efficiënter aanbestedingstrajecten uitvoeren en daardoor besparen op inkoop. Door het volumeomvang kan men extra goede condities in de nieuwe contracten verkrijgen.
In samenwerking met naastgelegen gemeenten pakken wij ook aanvullende opdrachten op. Zo hebben wij laatst met de DEAL gemeenten en de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum de aanbesteding Inburgering succesvol kunnen afronden. Bij deze aanbesteding zijn fikse besparingen gerealiseerd. Bij de ondersteuning van aanbestedingen heeft CBP zichzelf ruimschoots terugverdiend.

Gerelateerde diensten/productgroepen