Scholengroep OPRON

Scholengroep OPRON

Tot Scholengroep OPRON behoren 20 scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeenten Menterwolde, Stadskanaal en Veendam. Scholengroep OPRON kent twee Dalton-scholen, een Jenaplan school en een aantal brede scholen. 

De 22 scholen hebben dezelfde uitgangspunten. Onder andere willen zij de kwaliteit van het onderwijs hoog houden alsmede de zorg voor de leerlingen. Hiervoor zijn zij afhankelijk van de diensten van verscheidene leveranciers. 

Vanwege de schaal waarop zij haar diensten uitzet en de bedragen die hiermee gemoeid gaan, is OPRON verplicht haar diensten in te kopen middels aanbesteden. Dit is waar wij OPRON hebben kunnen helpen.

Voor de Scholengroep OPRON heeft CBP de Europese aanbesteding schoonmaak uitgevoerd. Onder deze aanbesteding vielen naast alle schoolgebouwen ook het kantoorgebouw van waaruit OPRON opereert. Het schoonmaken van scholen ligt gevoelig bij zowel de politiek als de ouders van de kinderen. Er is dus zeer zorgvuldig met het schoonmaakprogramma omgegaan. Extra aandachtspunt in de aanbesteding was dat arbeidsgehandicapten van het SW bedrijf moeten worden ingeschakeld bij de opdracht. De aanbesteding is succesvol en tot tevredenheid met het resultaat voor OPRON uitgevoerd in het voorjaar van 2011.

Gerelateerde diensten/productgroepen