Steven Dijksma

 Aanbestedingsjurist

 s.dijksma@cbp.nl

Steven is per 1 mei 2013 werkzaam bij CBP. In de periode 1 september 2009 tot 1 mei 2013 werkte hij als aanbestedingsjurist / consultant bij ITS.
Hij heeft op 31 augustus 2009 zijn Engelstalige studie International and European Law met succes afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Buiten het curriculum om heeft hij additionele onderdelen Nederlands Recht behaald om aan de eisen van het Civiel Effect te voldoen. De combinatie van een uitvoerige kennis van het Europese Recht in al zijn facetten en de gedegen kennis van nationaal Publiek- en Privaatrecht is een sterke basis gebleken voor het in de praktijk kunnen toepassen van de vigerende (Europese) wet- en regelgeving en jurisprudentie tijdens de begeleiding en uitvoering van complexe (Europese) Aanbestedingsprocedures.

Activiteiten:
Naast het begeleiden bij en uitvoeren van voornoemde procedures is hij verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de kennis in de organisatie met betrekking tot de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie alsmede de relevante ontwikkelingen op het gebied van mededingingsregelgeving. Hiernaast stelt hij adviezen op met betrekking tot een breed scala aan onderwerpen zoals ondermeer het level playing field; het leerstuk van de wezenlijke wijziging; (ongeoorloofde) staatssteun; consortiumvorming; 2B-diensten; beroep op uitzonderingsbepalingen.
 
Specialisme(s):
Steven Dijksma is als (vervangend) projectleider dan wel medewerker betrokken bij de meest diverse aanbestedingsprojecten met betrekking tot werken, leveringen en diensten.
Zo is hij in het verleden ondermeer betrokken geweest bij projecten inzake leerlingen- en zwemvervoer, architectenselecties, leveringen van hulpgoederen, realisatie van meerdere parkeergarages, realisatie van een paviljoen, selectie van een projectdirecteur en projectorganisatie, levering parkeerapparatuur, levering van een hoogwaardige technische producten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Gelet op zijn beheersing van de Engelse taal is hij betrokken bij de meeste complexe Engelstalige projecten in een uitvoerende dan wel ondersteunende en adviserende rol.
 
Nevenactiviteiten:
- Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
- Enthousiast LinkedIn-gebruiker
 
Publicaties:
‘Are we obliged to procure in accordance with Directive 2004/18/EC?’ -  A clear and practical summary of the relevant jurisprudence and regulations by the ECJ ‘Is waste (a) good?’- Free Movement of Hazardous Waste within the European Community