Koen Bouwmeester

KoenConsultant

k.bouwmeester@cbp.nl

Koen werkt sinds december 2013 bij CBP als consultant en heeft sindsdien veel verschillende soorten aanbestedingen begeleid bij diverse gemeenten.  Koen heeft een paramedische achtergrond en heeft voor hij bij CBP kwam verschillende functies bekleed binnen de WMO en AWBZ. Met de daar opgedane ervaringen, tezamen met alle opgedane inkoopkennis, ondersteund hij gemeenten nu vooral procesmatig en inhoudelijk bij inkoopvraagstukken in het Sociaal Domein.