ZOA

Sinds 2011 steunt CBP projecten van ZOA. Vanaf 2012 echter op een nieuwe manier, met een hoge mate van betrokkenheid. CBP heeft zich aangesloten bij het ambassadeursteam voor de projecten van ZOA in Burundi.

 Projectprogramma

Het ZBA-team waar CBP haar bijdrage aan levert is een project gestart genaamd: 'Gezond boerenverstand' (marktontwikkeling van onderop). Dit programma wordt uitgevoerd door lokale partners in samenwerking met de ZOA. De huidige ontwikkelingen verlopen voorspoedig en overschotten ontstaan op zaaigoed om achter te houden voor volgende seizoenen. Deze voorspoed brengt de bedrijfshuishouding van de kleine boeren in een nieuwe fase en biedt nieuwe mogelijkheden. Door een opleidingsprogramma op te zetten, krijgen boeren de kans om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Het opleidingsprogramma is gericht op  de ontwikkeling van planmatige, rekenkundige, bedrijfsmatige vaardigheden. Te denken valt aan:

  • Gewasteelt - kennis rond gewasteelt goed kunnen benutten.
  • Arbeidsplanning - goed omgaan met tijd en energie en menskracht.
  • Boekhouden en geld - goed kunnen omgaan met geld.
  • Ondernemerschap - weten om te gaan met kansen en bedreigingen in de markt.

Deze vaardigheden moeten leiden tot betere besluitvorming en als gevolg daarvan betere einduitkomsten, zoals hogere productieomvang en minder verliezen tijdens beheer.

 ZBA team

CBP is gelijk met Karakteristiek Fotografie ambassadeur van Burundi geworden. Met nog een paar ondernemers is het programma van het nieuwe project 'Het gezonde boerenverstand' verder vormgegeven. Bij elke bijeenkomst wordt een skype-verbinding gelegd met de landendirecteur Marius die in Burundi werkt. Gezamenlijk worden de volgende stappen bepaald. Met deze hoge mate van betrokkenheid worden projectprogramma’s snel en doelmatig gevormd en tot uitvoering gebracht. Samen met andere ondernemers projecten opzetten die gericht zijn op ontwikkeling van talent en het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkeling is waar CBP achter staat en wat we met genoegen ondersteunen, dus dat is wat we doen.

Ondernemers die graag Goede Doelen projecten willen steunen en daarbij meer willen doen dan geld geven, kunnen meedenken en projecten bezoeken door aan te sluiten bij een ZOA Business Ambassadors (ZBA) team. Waardevolle ondernemerskennis kan zo ingezet worden binnen de projecten en de betrokkenheid geeft ondernemers de mogelijkheid om zelf te besluiten en met eigen ogen te zien waar het geld precies op ingezet wordt.

Waarom Burundi?

Burundi werd 1961 onafhankelijk van België en kent sindsdien een turbulente politieke historie. In 1993 brak er in Burundi een grootschalig conflict uit tussen Hutu’s en Tutsi’s. De afgelopen tien jaar heeft deze oorlog in dit kleine landje al zeker 300.000 mensen het leven gekost. Vanaf 2008 is er sprake van een lichte stabiliteit in het land. Nu het rustig lijkt te blijven, komen vluchtelingen na vele jaren terug naar huis. Maar in hun huis wonen inmiddels anderen en op hun stukje grond kunnen ze niet meer hun gewassen verbouwen, zoals ze dat voordat ze moesten vluchten deden. ZOA is hier in dit dichtbevolkte land om te helpen met deze landrechtenconflicten. Tegenover het delen van een stuk grond, leert ZOA de boeren om op het kleinere stukje grond meer opbrengst te krijgen.

Burundi is een van de vijf armste landen ter wereld. De bevolking is overwegend analfabeet. Omdat Burundi erg dichtbevolkt is en scholing daar niet zo vanzelfsprekend is als hier, lopen boerenbedrijven tegen een aantal problemen aan waar ze wel wat hulp bij kunnen gebruiken.

 Zie voor meer informatie over ZOA:
www.zoa.nl