Verbetering duurzame inzetbaarheid

Datum: February 27, 2017
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP

Combined Business Power is in mei 2016 een verbetertraject gestart om de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te vergroten. In samenwerking met Nieuwhuis Consult zijn wij begonnen met het in kaart brengen van de mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het ESF (Europees Sociaal Fonds).

De volgende ontwikkeldoelen zijn gerealiseerd: 

  • Inzicht in het potentieel om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te vergroten aan de hand van een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid
  • Vergroting van de flexibele werkcultuur voor medewerkers
  • Vergroting van de betrokkenheid van medewerkers
  • Ontwikkeling van een leercultuur waarin o.b.v. kennis en competentiemanagement medewerkers kunnen doorstromen en breed inzetbaar zijn
  • Borging van de inzetbaarheid van medewerkers op langer termijn
  • Aanpassing van de organisatie en medewerkers naar aanleiding van de genoemde ontwikkeldoelen

Bij de implementatie van bovenstaande ontwikkeldoelstellingen zijn onze medewerkers actief betrokken en zij zullen in de verdere ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid actief betrokken blijven.

J. Haverkate (Directie CBP)