Stand van zaken wijziging(en) Aanbestedingswet

Datum: June 14, 2016
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Steven Dijksma

Stand van zaken wijziging(en) Aanbestedingswet

De Eerste Kamer heeft vandaag, 14 juni 2016, het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 tijdens een plenair debat behandeld. In het debat is namens de PVV een motie ingediend inzake het inbesteden van niet-kerntaken door overheden. De stemmingen over het voorstel en de motie vinden plaats op 21 juni 2016. Hiermee behoort inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 juli 2016 nog wel tot de mogelijkheden, echter begint de tijd te dringen. Het daadwerkelijke tijdstip van inwerkingtreding zal - na vaststelling door de Eerste Kamer - bepaald worden door middel van een koninklijk besluit.

Waarom (weer) een wijziging?

De herziene Aanbestedingswet geeft invulling aan de herziene Europese aanbestedingsrichtlijnen welke op 26 februari 2014 waren aangenomen en welke uiterlijk op 18 april 2016 in Nederland geïmplementeerd hadden moeten zijn. Door de voorgenomen implementatie binnen twee (2) maanden na de waarschuwing van uit de Europese Commissie te hebben afgerond ontloopt Nederland in deze een formele inbreukprocedure.

De richtlijnen en daarmee de herziene Aanbestedingswet beogen de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten en speciale-sectoropdrachten te verbeteren en (meer) ruimte te bieden voor innovatie en duurzaamheid.

Gids Proportionaliteit / ARW 2016

Parallel lopend aan dit proces is op 4 mei jl. aan beide Kamers een ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit gezonden. Behorend tot dit besluit zijn de 1e herziening Gids Proportionaliteit (versie april 2016), alsmede de herziening van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016).