Gewijzigde Aanbestedingswet treedt vanaf vrijdag 1 juli in werking!

Datum: June 30, 2016
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

 

Vandaag is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat morgen de gewijzigde Aanbestedingswet in werking treedt.

In het Staatsblad is de wet en het besluit te vinden:
- Het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 (https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-241.html)
- De wijziging van het Aanbestedingsbesluit (https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-242.html)

In de Staatscourant zijn de bij het Aanbestedingsbesluit behorende documenten te vinden:
- De nieuwe regeling eigen verklaring (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34239.html)
- De Gids proportionaliteit en het ARW (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html)

Helaas is het pdf-document voor de Eigen Verklaring pas omstreeks 8 juli beschikbaar. Het is wel mogelijk om hiertoe de Europese tool te gebruiken. Indien u publiceert tussen 1 en 8 juli, kunt u er ook voor kiezen de Eigen Verklaring zo spoedig mogelijk nadat het beschikbaar is gekomen te verstrekken (of bij de nota van inlichtingen).