Terugblik op een geslaagd Symposium 2016!

Datum: September 21, 2016
Categorie: Over CBP
Auteur: CBP, Rianne Bosma

Symposium ‘Aanpassingen van de Aanbestedingswet: gevolgen voor de dagelijkse praktijk’

Wat zijn de aanpassingen van de Aanbestedingswet? En wat zijn de gevolgen hiervan voor de dagelijkse praktijk? Deze vragen stonden centraal tijdens het symposium die donderdagmiddag 15 september 2016 door CBP is georganiseerd in Grand Hotel Wientjes te Zwolle. Tijdens het symposium hebben vier professionals van binnen en buiten de organisatie bovenstaand thema toegelicht en uitgediept aan de hand van presentaties.

Nadat Sjoerd Oskam, directeur CBP, het welkomstwoord had gedaan begon de eerste presentatie. Deze is gegeven door Naomi van ’t Hof, aanbestedingsjurist van CBP, waarbij zij dieper is ingegaan op de aanpassingen van de Aanbestedingswet 2012.
Vervolgens is Geert Lubbers, senior consultant van CBP, hierop ingehaakt met het onderwerp contractmanagement. Hierbij stond de vraag centraal: ‘Is aanbesteden en contractmanagement onlosmakelijk verbonden?’ Aan de hand van een stappenplan afgebeeld in een presentatie en een vermakelijke manier van presenteren heeft hij dit onderwerp toegelicht en vragen vanuit de zaal beantwoord.

Na een korte pauze waarbij de genodigden samen met de medewerkers van CBP de eerste indrukken konden nabespreken ging het programma verder. Deze werd vervolgd door Steven Dijksma, aanbestedingsjurist van CBP, die met behulp van een presentatie de werking van het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) heeft uitgelegd. Hierbij heeft hij het juridisch kader naar voren gebracht en zo ook de voor- en nadelen van het systeem. Lourens Wijnen, tactisch inkoopadviseur van het IUC Noord, is als gastspreker aan de hand van praktijkvoorbeelden dieper ingegaan op dit onderwerp, waarbij hij de mogelijkheden van het DAS bij ICT inhuur heeft verduidelijkt.

Afsluitend is er door alle aanwezigen onder het genot van een borrel en verschillende versnaperingen nagepraat. Het symposium is druk bezocht door deelnemers afkomstig van diverse aanbestedende diensten.
CBP wil alle gasten hartelijk danken voor hun aanwezigheid. Daarnaast willen wij nogmaals de sprekers bedanken voor de geleverde input en medewerking. Wij hopen dat een ieder de middag als plezierig en leerzaam heeft ervaren en we zien jullie graag terug bij het volgende symposium!

Presentatie aanbestedingswet 2012
Presentatie Dynamisch Aankoop Systeem
Presentatie contractbeheer
Presentatie het DAS & de mogelijkheden bij ICT inhuur