Eerste Kamer heeft wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet aangenomen

Datum: June 21, 2016
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Steven Dijksma

Eerste Kamer heeft wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet aangenomen

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2016 na stemming aangenomen. Alleen de fractie van de PVV stemde tegen. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Dercksen (PVV) inzake het inbesteden van niet-kerntaken door overheden is na stemming verworpen.  

Of de herziening per 1 juli 2016 zal gaan gelden hangt nog af of het ontwerpbesluit tot de wijziging van het Aanbestedingsbesluit tijdig wordt vastgesteld.  Behorend tot dit besluit zijn onder meer de 1e herziening Gids Proportionaliteit (versie april 2016), alsmede de herziening van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016).

De vaststellingsprocedure is hiervoor nog gaande.

Zie ook: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34329_implementatie