Craft je eigen inkoop succes

Datum: November 11, 2016
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Nienke Kuipers

Afgelopen vrijdag heeft CBP gezamenlijk met Inkoop Bureau Midden Nederland de training ‘Craft je eigen inkoop succes!’ gevolgd. Job crafting, wat betekent dit? Job crafting is het aanpassen van werkomgeving (werkomstandigheden, taken en/of relaties) door individuen om zo een positieve invloed te hebben op de beleving van werk. Doel van de training? Meer job crafting, meer bevlogenheid, betere presaties: meer succes!

Vol enthousiasme heeft ir. Piet van Gool, promovendus Maastricht University, deze middag verzorgd. Na een korte introductie was het aan de aanwezigen om te achterhalen of hij of zij ‘uitgeput’ of ‘bevlogen’ is in zijn- of haar werkomgeving. Door middel van een vragenlijst kon aan de scores afgelezen worden in welke hoek men zich bevindt. Lage taakeisen en hoge hulpbronnen? Wellicht dat jij je verveelt in jouw werkomgeving. Hoge takeneisen en hoge hulpbronnen? In dit geval haal je veel bevlogenheid uit je werk! Bij dit onderdeel is duidelijk gemaakt dat werkomgeving erg belangrijk is, maar naast werkomgeving heb je zelf ook veel invloed op eigen succes: “Your dream job does not exist, you must create it.” Hoe creëer je jouw droombaan? Proactiviteit, focus, verhogen van welzijn en inventief zijn, zijn hier sleutelfactoren van!
Aan het eind van deze leerzame training was het aan ieder de taak om de gegeven theorie te koppelen aan eigen werk. Door inzicht te verkrijgen in eigen werkzaamheden is er naar de balans gezocht, waarbij invloed van externe factoren een grote rol speelt. De belangrijke vraagstelling waar ieder antwoord op dient te geven: “Hoe kun je zelf bevlogen worden of blijven?

Na een intensieve middag waarbij iedereen heeft ‘gecraft’ werd de middag afgesloten. Vol nieuwe ideeën en inspiratie is deze training als zeer positief ervaren. Afsluitend is door alle aanwezigen onder het genot van een borrel nagepraat.

CBP wil Inkoop Bureau Midden Nederland hartelijk danken voor het organiseren van deze academy en ir. Piet van Gool hartelijk danken voor het geven van deze leerzame, intensieve en proactieve training!