Best Value

Datum: November 18, 2016
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Martine Konijnenberg

Best Value B certificering

Op 21 en 22 april dit jaar heeft een groot deel van de medewerkers van CBP een interactieve tweedaagse Best Value training B certificaat gevolgd. Tijdens deze training hebben we kennis gemaakt met de principes van het Best Value proces en zijn we aan de slag gegaan met de verschillende fasen in het BV proces: voorbereiding, selectie, concretisering en uitvoering. De training werd afgesloten met het uitreiken van het B certificaat voor alle deelnemende medewerkers van CBP. Hiermee speelt CBP in op de groeiende vraag aan ondersteuning en advisering bij BV trajecten. CBP kiest er voor in haar strategie om op een breed gedragen en professionele wijze in deze groeiende klantvraag te kunnen voorzien.

BV kernteam

De certificering van de medewerkers was een eerste stap richting ‘CBP goes Best Value’. Om nadere invulling te kunnen geven en volledig Best Value te kunnen gaan is daartoe besloten om een Best Value kernteam op te richten binnen CBP. Dit kernteam bestaat uit vier medewerkers van CBP welke zich allen zullen verdiepen in het Best Value proces om zodoende (centraal) kennis op te bouwen en beschikbaar te kunnen stellen, zowel intern als extern. Daarnaast heeft het kernteam als doel om hulpmiddelen en instrumenten te ontwikkelen om de toepassing van Best Value trajecten te kunnen faciliteren en te ondersteunen.

Kennis

Hoe gaan we er nu voor zorgen dat de kennis van het Best Value kernteam wordt vergroot en up to date blijft? Om kennis te vergaren en aansluiting te krijgen bij de meest recente ontwikkelingen op  het gebied van Best Value heeft het Best Value kernteam onder meer verschillende belangrijke informatieve en interactieve bijeenkomsten over dit onderwerp bijgewoond, waaronder het Best Value Congres 2016, de Best Value Academic Day @ TU Delft en de Best Value Inspiration Day. Ook is het van groot belang dat het Best Value kernteam op de hoogte blijft en inzicht krijgt in de (ervaring die is opgedaan in) de lopende en reeds afgeronde Best Value trajecten. Om deze informatie helder te krijgen zijn alle medewerkers gevraagd om in ieder geval lopende en toekomstige Best Value trajecten bij ons aan te melden.

Meten is weten!

Zoals hierboven is aangegeven is het belangrijk om inzicht te krijgen in de reeds lopende en afgeronde BV projecten om zodoende hier de ‘best practises’ van te kunnen verzamelen. Om inzichtelijk te kunnen maken wat de daadwerkelijke ‘best practises’ zijn is het van groot belang de juiste metrics op te stellen, immers meten is weten! Metrics zijn meetbare gegevens welke dominant, duidelijk en eenduidig zijn. Deze metrics zijn dan ook een wezenlijk onderdeel van een Best Value traject. Op dit moment is het Best Value kernteam nog volop bezig om te inventariseren welke metrics het beste gehanteerd kunnen worden om de juiste bruikbare informatie inzichtelijk te krijgen. Indien deze metrics zijn vastgesteld zullen deze moeten worden vertaald naar dominante statistieken. Deze informatie is noodzakelijk om onze doelen te kunnen realiseren, namelijk kennis opbouwen en delen alsook het faciliteren en ondersteunen bij Best Value trajecten. Omdat zonder meten, verbeteren erg lastig is, is het tevens belangrijk dat de metrics actueel worden gehouden door middel van het evalueren van de afgeronde Best Value projecten.

Missie

Om onze doelstellingen – waaronder het ontwikkelen van CBP Best Value methodiek(en) - te kunnen realiseren zullen wij zoveel mogelijk bruikbare en passende informatie boven tafel moeten krijgen. Hiertoe zullen wij de gehele organisatie op de juiste momenten moeten betrekken bij onze ‘missie’, zodat wij straks een breed gedragen en voor ons meest passende CBP Best Value methodiek(en) kunnen ontwikkelen. Dit willen wij bereiken door de organisatie vanaf het begin af aan deelgenoot te maken van het proces, middels het informeren en activeren van de medewerkers. Op deze wijze kunnen wij de organisatie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de voortgang en indien nodig de dialoog aangaan.

Meer informatie?Wilt u meer informatie over de toepassing van Best Value? Bel dan ons Kenniscentrum op 055 – 368 08 16 of stuur een bericht naar kenniscentrum@cbp.nl.