Vraag naar inkoopprofessionals stijgt met 24%

Datum: January 22, 2015
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Jan Blom

De groei in de vraag naar inkoop professionals zet ook in het vierde kwartaal door. In vergelijking met een jaar geleden steeg de vraag in het vierde kwartaal met ruim 24%. Voor heel 2014 ligt het aantal vacatures met ruim 7.000 ook 24% hoger dan het niveau van 2013. Dit blijkt uit de analyse Trends en Ontwikkelingen op de inkoop arbeidsmarkt 2014 van Hilbrand van der Kooi. Ook in het vierde kwartaal zijn de zakelijke dienstverleners en de overheid de motor achter de groei in de vraag naar inkoop professionals.

De overdracht van de zorgtaken van de rijksoverheid naar de gemeenten is de afgelopen periode de oorzaak geweest voor de stijging in vraag naar inkoop professionals. Door de decentralisatie is het inkoopvolume, het aantal leveranciers, het aantal contracten en de complexiteit van de inkoopfunctie bij de gemeenten sterk vergroot. De afgelopen maanden stonden in het teken van het inrichten van de inkooporganisatie en het sluiten van, veelal kortdurende, contracten om de continuïteit richting de burger te garanderen. In 2015 zal de transitie van het sociaal domein de vraag naar inkoopprofessionals verder omhoog stuwen.