Voorbeeldproject: zorg inkopen op resultaat

Datum: May 28, 2015
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: VNG

Inkopen van ondersteuning en hulp op gewenste resultaten (in plaats van op het aantal geleverde uren) bevordert participatie en zelfredzaamheid. Goirle, Dongen, Oisterwijk en Hilvarenbeek zijn vanaf dit jaar afgestapt van PxQ, productcodes e.d.: het concrete eindresultaat is nu uitgangspunt en maatstaf. 

De vier gemeenten kopen gezamenlijk in op het hoogst haalbare resultaat, zelfredzaamheid en participatie. Zij monitoren dit met behulp van een matrix (afgeleid van de zelfredzaamheidsmatrix). De inkoopmethode is opgenomen als best practice in De Pilotstarter, het online VNG-platform voor pilots in het sociaal domein. 

Resultaatgebieden

Zorgaanbieders worden geacht in plaats van uren of dagdelen, resultaten te behalen. De gemeenten kijken naar de volgende acht resultaatgebieden:

  • Sociaal netwerk
  • Huisvesting
  • Financiële situatie
  • Thuissituatie (zonder kinderen)
  • Opvoed- en opgroeisituatie vanuit het perspectief van ouders/verzorgers (in aanvulling op de thuissituatie)
  • Opvoed- en opgroeisituatie vanuit het perspectief van het kind (in aanvulling op de thuissituatie)
  • Mantelzorgondersteuning (vanuit het perspectief van de mantelzorger)
  • Daginvulling (de wijze waarop iemand zijn dagen invult - zoals werk of vrijwilligerswerk en school - en participeert in de samenleving)

De gemeenten moedigen de zorgaanbieders aan om in meerdere resultaatgebieden actief te zijn en hiermee domein overstijgend te werken. Dit voorkomt versnippering en vergroot de efficiëntie. 

CBP begeleid dit succesvolle inkoop op resultaat traject. Samen met Telengy en de deelnemende gemeenten werd deze methode ontwikkeld. CBP is er trots op dat deze inkoopmethode als best practise is opgenomen in De Pilotstarter!