Uitstel verplichting elektronisch aanbesteden tot 1 juli 2017

Datum: November 12, 2015
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Combined Business Power

In het aan de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel is een wijziging opgenomen die ertoe leidt dat de verplichting tot elektronisch aanbesteden bij Europese aanbestedingen wordt uitgesteld tot 1 juli 2017 (artikel 4.35). Dit artikel bepaalt in afwijking van artikel 2.52a, eerste lid, dat een aanbestedende dienst kan bepalen dat de communicatie tussen henzelf en een ondernemer tot 1 juli 2017 plaatsvindt per post of via een andere geschikte vervoerder, per fax of een combinatie van deze middelen, al dan niet gecombineerd met elektronische middelen.

De wijziging zou een gevolg zijn vanuit opmerkingen tijdens de consultatieronde. Vanaf 1 juli 2017 dient de communicatie wel conform artikel 2.52a, eerste lid plaats te vinden, dus geheel elektronisch. Onder communicatie wordt tevens het indienen van de inschrijvingen dan wel verzoeken tot deelname verstaan.