Social return en het MKB

Datum: April 30, 2015
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Hanzehogeschool Groningen

MKB'ers kunnen hun concurrentiepositie versterken door goed voorbereid te zijn op social return, de voorwaarde in aanbestedingen om werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel aanbestedende diensten als het MKB ondernemen stappen om hier invulling aan te geven. Een voorbeeld hiervan is de Hanzehogeschool Groningen. Zij hebben in het project 'Sociaal in het Bestek' onderzoek gedaan naar het gebruik en de invulling van social return. Er zijn aanbevelingen gedaan, en samen met MKB'ers, opdrachtgevers en een aantal Werkpleinen zijn een tweetal waaiers gemaakt met adviezen over social return: een waaier voor het MKB en een waaier voor aanbesteders.

Uit dit onderzoek is tevens gebleken dat ondernemers graag samen willen optrekken bij de invulling van social return. Een advies uit de waaier voor het MKB hierbij is: Zoek de samenwerking met andere MKB'ers door bijvoorbeeld samen een arbeidspool in te richten en uitkeringsgerechtigden te laten rouleren over de verschillende bedrijven. De praktijk wijst uit dat er veel komt kijken bij het opzetten van zo'n pool. Het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen heeft onderzocht welke succesfactoren en knelpunten er zijn bij het inrichten van een arbeidspool.

Al deze onderzoeken dragen bij aan het creëren van extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en laten zien welke actieve rol inkopers en MKB'ers hierin kunnen vervullen.  

CBP: laat de markt invulling bedenken en zorg dat het met de opdracht te maken heeft: dan is het een gunningscriterium!