Europese Commissie: Beschikbaar stellen TenderNed geen staatssteun

Datum: January 22, 2015
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Ec.europa.eu

Bij de brief van 6 april 2012 ontving de Europese Commissie een klacht over mogelijke steun van de Nederlandse overheid voor de oprichting en invoering van TenderNed. Klagers betogen dat de financiering van TenderNed onrechtmatige, onverenigbare staatssteun vormt. TenderNed zou een onderneming zijn in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU omdat zij op de markt diensten aanbiedt in concurrentie met diensten van derden zoals de diensten die door klagers worden aangeboden. TenderNed zou met andere woorden niet kunnen worden beschouwd als een dienst van algemeen belang.

Naast de staatsteunkwestie speelden voor klagers ook andere aspecten een rol. Een aantal kenmerken van TenderNed (met name het niet-verplichte gebruik van de inschrijvingsmodule) zou in strijd zijn met de aanbestedingsrichtlijnen en dus inbreuk maken op het beginsel van de loyale samenwerking dat in artikel 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is vastgelegd. Ook stelden klagers dat, dankzij de aan TenderNed verleende exclusieve publicatierechten en de actieve promotie door de Nederlandse overheid van alle activiteiten van TenderNed, het platform op de markt een onterechte machtspositie verwerft voor de activiteiten van haar inschrijvingsmodule.

De Commissie vindt onder andere dat de maatregel geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie behelst.

Lees de volledige brief op eurlex.com