Wmo-convenant bespaart geld en tijd

Datum: January 13, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Tessa van Druten

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben het afgelopen jaar samen met zes woningcorporaties een convenant gesloten over de Wmo Woningaanpassingen. De zes woningcorporaties zijn: Ieder1, Rentree, Mooiland, SallandWonen, Woonzorg Nederland en De Marken. Het convenant levert de partijen besparing in zowel tijd als geld door o.a. efficiency in processen en transparantie in verantwoordelijkheden. Met het convenant wordt benadrukt dat partijen zich bewust zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de Wmo-doelgroep.

Binnen het hier boven genoemde project was het convenant één van de voorbereidingen voor de daaropvolgende Europese aanbesteding. Deze aanbesteding was nodig om een partij te selecteren die de woningaanpassingen uitvoert voor de drie gemeenten.

Tessa van Druten was als consultant van CBP nauw betrokken bij zowel de totstandkoming van het convenant als de aanbesteding en vertelt in dit artikel over haar ervaringen en resultaten.

1. Wat levert een dergelijk convenant op?

De gemeente heeft in het kader van de Wmo de verplichting om personen, onder bepaalde voorwaarden, te compenseren door bijvoorbeeld het uitvoeren van woningaanpassingen. Deze woningaanpassingen worden voor een groot gedeelte uitgevoerd in het eigendom van woningcorporaties waardoor een structurele samenwerking voor betrokken partijen gewenst is. Door deze samenwerking formeel vast te leggen in een convenant ontstaat duidelijkheid in verantwoordelijkheden, belangen, gewenste resultaten en kunnen uiteindelijk bewoners bouwen op een efficiënte afhandeling van hun aanvragen.

2. Inhoud: welke zaken leg je vast?

De vorm van het convenant is afhankelijk van de structuur die met elkaar wordt afgesproken. De eigendomsregeling is daarin een belangrijke factor. Het convenant kan antwoord geven op vragen als: wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering en het onderhoud van de woonvoorzieningen? En wie betaalt welke woonvoorzieningen? Wat spreken we met elkaar af bij verbouw of nieuwbouw van woningen? Hoe wordt omgegaan met voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten zoals elektrische deuropeners in een galerij? Is er een aparte procedure bij de complexere woningaanpassingen?

3. Welke onderdelen leg je juist NIET vast (en waar hangt dat dan vanaf)?

Het convenant is vooral bedoeld om gemeenschappelijke uitgangspunten in op te nemen. De meer operationele werkafspraken of uitzonderingen horen hierin niet thuis maar kunnen later als bijlage worden toegevoegd. Woningaanpassingen zijn in de kern maatwerk oplossingen, afgestemd op de Wmo-cliënt in een specifieke woonsituatie. Een convenant bevat afspraken tot een bepaald niveau waarin ruimte moet zijn voor flexibiliteit en overleg.

4. Proces: hoe pak je het aan?

Zoals al eerder genoemd is het convenant een product dat ontstaat op basis van de gemeenschappelijke belangen. Het dient in onze ogen gericht te zijn op een Win-Win situatie voor zowel de woningcorporaties als de gemeenten. De aanpak hiervoor is: ga met elkaar om tafel en leer elkaars belangen en doelstellingen kennen. Durf verantwoordelijkheid te nemen en transparantie te creëren door dit vast te leggen in een convenant.

5. Zijn er nog andere partijen betrokken?

De betrokken partijen zijn meestal de woningcorporaties, gemeenten, bewoners en leveranciers/aannemers. Iedere partij heeft een achtergrond en bijbehorende belangen waardoor het aan te bevelen is om gedurende het traject een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen die zich focust op het gezamenlijke resultaat.

Andere woningcorporaties en gemeenten hebben al erg geïnteresseerd gereageerd op deze innovatieve aanpak. De vereniging van woningcorporaties, Aedes, heeft aandacht gegeven aan dit project met een recente publicatie op hun website.

Indien u over dit onderwerp of over het aanbesteden van woningaanpassingen meer informatie wenst dan, neemt u dan contact op met onze consultant Tessa van Druten (t.van.druten@cbp.nl, 06-24933621).