Wmo 2015: wat is er nog nodig?

Datum: July 17, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: VNG

De dynamiek in de voorbereiding op de Wmo 2015 ligt uiteraard bij gemeenten. Maar op landelijk niveau is er nog een aantal zaken dat met grote spoed moet worden aangepakt. Het Rijk heeft hierin een centrale rol te vervullen.

We noemen:

  • de overdracht van de dossiers van AWBZ-cliënten aan gemeenten
  • de communicatie aan (bestaande) cliënten en aan burgers in het algemeen
  • het optuigen van landelijke instanties die voor gemeenten taken gaan uitvoeren (CAK, SVB)

Snelheid geboden

Bovengenoemde zaken zijn essentieel voor gemeenten in de verdere voorbereiding, snelheid is daarom geboden! De gemeenten vinden dat mensen die op ondersteuning zijn aangewezen zo min mogelijk last moet hebben van de overgang, de techniek erachter en het institutionele gedoe erom heen.

Bezuiniging huishoudelijk hulp

Staatssecretaris Van Rijn zegde vandaag de Eerste Kamer toe geld beschikbaar te stellen om de arbeidsmarktgevolgen van de bezuiniging op de huishoudelijke hulp te verzachten. Gemeenten krijgen in 2015 en 2016 € 75 miljoen (2 maal dus) extra. Hiermee daalt de bezuinigingstaakstelling op de huishoudelijke hulp van 32% naar 28%.