Voorgenomen gunning aanbestedingsprocedure ‘Herontwikkeling de Hutgraaf.’

Datum: March 6, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Steven Dijksma

In juli 2013 startte de gemeente Beuningen, in nauwe samenwerking met CBP, de aanbestedingsprocedure op voor de herontwikkeling van de Hutgraaf.
Er bleek veel interesse in het plangebied wat zich vertaalde in 11 aanmeldingen in de selectiefase. Na een voorselectie zijn vijf partijen uitgenodigd om een inschrijving te doen.

Naar aanleiding van de beoordeling van de binnengekomen inschrijvingen is de inschrijving van Hendriks Projectontwikkeling uit Oss als de “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” aangemerkt, waarna de gemeente op 5 maart 2014 het voornemen van gunning aan de betrokken deelnemers kenbaar heeft gemaakt.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Piet de Klein is verheugd over de uitslag: “Ik ben blij dat de aanbesteding de gehoopte kwaliteit heeft opgeleverd en dat er de komende jaren iets moois kan groeien op de Hutgraaf.

Vitale wijk
De Hutgraaf is een terrein in de gemeente Beuningen en betreft voor het grootste deel de voormalige accommodatie van voetbalvereniging de Beuningse Boys. De gemeente heeft in deze aanbesteding nadrukkelijk gekozen voor de herontwikkeling van de Hutgraaf als vitale wijk. De vitale wijk is een krachtige wijk waar mensen van verschillende generaties sámen wonen en waar sociale verbanden belangrijk zijn. In de vitale wijk is ruimte voor verschillende doelgroepen, van starters tot ouderen. In de vitale wijk kan iedereen zelfstandig wonen, ook als zij zorg of ondersteuning nodig hebben.

Voor meer informatie: http://www.beuningen.nl/Actueel/Nieuwsarchief/Nieuwsarchief_2014/Nieuwsberichten_maart/Voorgenomen_gunning_herontwikkeling_project_Hutgraaf