Veegwet - Herstel (kleine) fouten Aanbestedingswet 2012

Datum: January 23, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Steven Dijksma

Op 17 januari 2014 is in het Staatsblad een veegwet gepubliceerd waarmee de eerste omissies in de aanbestedingswet worden hersteld. Belangrijkste aanpassing is dat voor IIB-diensten waar sprake is van grensoverschrijdend belang nu een verplichting is opgenomen om Tenderned te gebruiken.
Hiermee is door de wetgever invulling gegeven aan het in eerste instantie opengelaten begrip "passende mate van openbaarheid." Daarnaast is de verschrijving in het kader van de te hanteren bezwaartermijn hersteld, hier stond 15 kalenderdagen deze is nu vervangen door 20 kalenderdagen.

Voor de overige punten en komma’s verwijzen wij naar:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-14.html#!