Steden3hoek gemeenten winnen kort geding Maatwerkvoorzieningen

Datum: October 17, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

Afgelopen week heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan over een contractering waarbij CBP als penvoerder fungeerde. Het betrof de contractering van de ‘maatwerkvoorzieningen Wmo 2015’ van de Stedendriehoekgemeenten. Carinova cs. had wel tijdig een aanbieding ingediend, maar was het onder meer niet eens met de indeling van de diensten en bijbehorende tarieven. De voorzieningenrechter heeft in het voordeel van de Stedendriehoekgemeenten geoordeeld. Met deze uitspraak kunnen de gemeenten de contractering van de maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 afronden en kan de uitvoering van de overeenkomst per 1 januari 2015 aanvangen. 

Het bezwaar lag er vooral in dat Carinova cs. van mening was het overgangsrecht bij cliënten niet te kunnen uitvoeren voor de ‘lage’ tarieven. De voorzieningenrechter is het hier niet mee eens en oordeelt dat het de vrijheid van gemeenten is om de zorg te classificeren zoals zij wensen en daaraan tarieven te koppelen. Met het overgangsrecht wordt namelijk niet beoogd dat een cliënt precies dezelfde zorg ontvangt als voorheen doch dat cliënten een aanspraak hebben op zorg en dat deze zorg verleend kan worden op een wijze die passend is. De wetgever heeft bepaald dat er een goede verhouding dient te bestaan tussen de prijs voor de levering van voorzieningen en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de voorziening. Echter nergens blijkt uit dat er sprake is van geen redelijk tarief. Zo zijn er veel aanbiedingen ontvangen en dus ook veel aanbieders in staat om de zorg tegen het aangeboden tarief binnen de vastgestelde classificatie uit te voeren.

Daarnaast hebben Carinova cs. nog bezwaar gemaakt tegen de hun inziens disproportioneel hoge contractuele boetes op factuurregelniveau. Door de grote mate van factuurregels zou deze boetes kunnen oplopen voor Carinova cs. De voorzieningenrechter stelt dat gemeenten gezien het aantal factuurregels met een betrekkelijk geringe waarde er een groot belang bij hebben dat partijen zorgvuldig declareren. Een prikkel van € 30,- per factuurregel is dan ook niet per definitie disproportioneel. Indien er in de praktijk sprake lijkt te zijn van een wanverhouding tussen de verbeurde boetes en de ernst van de verwijtbare tekortkoming aan de zijde van Carinova cs kan op tot moment in een procedure aanspraak worden gemaakt op matiging van de boetes. Echter op dit moment, zonder enig inzicht in de mate waarin fouten in declaraties en boetes zich zullen voordoen kan de disproportionaliteit niet worden vastgesteld.