Realisatie Collegeakkoord Uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 Gemeente Oldambt Inkoop

Datum: February 24, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Gemeente Oldambt

Het College van Gemeente Oldambt rapporteert hierover aan de Gemeenteraad:

 Doelstelling was in 2010: Gestreefd wordt naar een besparing op het totale inkoopvolume. De verwachting is dat een besparing van 5% op het beïnvloedbare inkoopvolume haalbaar is.

 Realisatie eind 2013: In 2010 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met als belangrijkste conclusie dat 5 % besparing op het beïnvloedbaar inkoopvolume gelijk staat aan € 487.500,- per jaar, cumulatief € 1.950.000,- over 4 jaar. Met de professionalisering van inkoop zijn ook kosten gemoeid, zodat de besparingsdoelstelling is gesteld op € 620.000,- per jaar, cumulatief € 2.480.000,- in 2014.

Naast de professionalisering van de inkooporganisatie heeft het inkoopteam tussen 2010 en 2013 in totaal 117 aanbestedingen in samenwerking met de operationele afdelingen uitgevoerd. In meerdere gevallen heeft het inkoopteam Europese aanbestedingen in samenwerking met andere (gemeentelijke) organisaties begeleid. Het inkoopteam Oldambt trad in dat geval op als penvoerder bij deze gezamenlijke trajecten.

Een bijzonder traject willen wij graag uitlichten. Het betreft de aanbesteding van het totale wegenonderhoud. Via een uniek innovatief aanbestedingstraject (Best Value Procurement) is het wegenonderhoud voor 10 jaren aanbesteed. Een combinatie met een regionale ondernemer heeft deze aanbesteding gewonnen. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit is via deze aanbesteding voor ruim € 700.000,- per jaar beneden de oorspronkelijke raming ingeschreven. Daarnaast is via Synergon maatschappelijke waarde gecreëerd door inzet van mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt.

Cumulatief is er de afgelopen 4 jaar ruim € 4.400.000 bespaard op het inkoopvolume. De doelstelling is dan ook ruimschoots gehaald.

 CBP heeft het inkoopteam van Oldambt de afgelopen 4 jaren succesvol ondersteund.