Jeugdwet aangenomen door Eerste Kamer

Datum: February 19, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Steven Dijksma

De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2014 na hoofdelijke stemming het wetsvoorstel met 45 stemmen voor en 22 stemmen tegen aangenomen.
Er is op 18 februari 2014 ook gestemd over zes moties die tijdens het debat zijn ingediend.

De aangenomen moties:
Motie-Beuving  c.s. over het jaarlijks informeren van de Kamer over de kwaliteit en toegankelijkheid van het jeugdhulpsysteem in relatie tot de financiële randvoorwaarden voor de gemeenten.
Motie-Beuving  c.s. over het inrichten van een meldpunt voor ouders, professionals en gemeenten
Motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. over het treffen van een regeling voor Landelijk Werkende Instellingen om de beschikbaarheid in het nieuwe bestel te waarborgen

Uit de Jeugdwet vloeit voort dat vanaf 1 januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp alsmede de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Bron: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33684_jeugdwet