Gemeente Borger-Odoorn opnieuw in zee met SITA

Datum: January 30, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Gemeente Borger-Odoorn

Overeenkomst inzameling huishoudelijk afval voor de komende vijf jaar.

SITA - specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement - is in de komende vijf jaar opnieuw verantwoordelijk voor de uitvoering van de inzameling van het huishoudelijk afval van de gemeente Borger-Odoorn. Hieronder valt naast restafval de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en kunststof verpakkingen. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en is met ingang van 1 september 2014 officieel van kracht.

Na een Europese aanbesteding gaat de gemeente Borger-Odoorn opnieuw met SITA in zee. Hierbij speelden een goede prijs-kwaliteitverhouding, maar ook duurzame aspecten een belangrijke rol. SITA deed niet alleen de economisch meest voordelige aanbieding, ook scoorde zij goed op de gevraagde inzet op het gebied van 'Social Return’. Hierbij is het doel werkgelegenheid, werkleerplekken en/of werkervaringsplekken te creëren voor uitkeringsgerechtigden met een WWB-uitkering of mensen met een Wsw-indicatie.

De gemeente Borger-Odoorn heeft de ambitie een inzamelbeleid te ontwikkelen dat erop is gericht de hoeveelheid restafval verder te verminderen, zodat zij substantieel op kosten kan besparen. In het kader hiervan hanteert de gemeente al een systeem waarbij de verrekening met de burger plaatsvindt op basis van het aangeboden gewicht in de grijze en groene container. Hiervoor zet SITA speciale inzamelvoertuigen in die zijn voorzien van een weeginstallatie.

De gemeente wil daarnaast in nauw overleg met SITA verder kijken hoe zij de afvalinzameling beter en efficiënter kan realiseren, zodat zij de kosten voor inwoners nog verder kan verminderen. “We zijn erg blij met deze overeenkomst en hebben er alle vertrouwen in dat we met SITA een partner hebben die over onze ambities proactief meedenkt”, zegt wethouder Wil Luchjenbroers van de gemeente Borger-Odoorn.

“We zijn zeer trots op deze nieuwe overeenkomst met de gemeente Borger-Odoorn. We hebben al vele jaren ervaring met de inzameling voor deze gemeente en we zijn blij dat we deze samenwerking kunnen voortzetten. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we de beste, meest duurzame en rendabele oplossingen bieden op het gebied van inzameling en logistiek. We leveren hiermee een waardevolle bijdrage aan de doelstellingen van de gemeente Borger-Odoorn op het gebied van duurzaamheid en een kosteneffectieve inzameling”, aldus Jan van der Meer, directeur Overheden van SITA.

Over de gemeente Borger-Odoorn
Op 26 juni 2010 ontving de gemeente Borger-Odoorn als derde gemeente in Nederland het keurmerk Cittaslow. Borger-Odoorn maakt daarmee deel uit van het wereldwijde Cittaslow netwerk, van bijna 200 gemeenten in meer dan 25 landen.

Een Cittaslow onderscheidt zich door specifieke kwaliteiten op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorische waarden en diversiteiten en behoud van eigen identiteit.

Het keurmerk stimuleert beleidsmakers, instellingen, ondernemers en inwoners om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de gemeente. Naast de aandacht voor het authentieke, bestaat in een Cittaslow juist het bewustzijn dat het gebruik van nieuwe technieken de gewenste vooruitgang mogelijk maakt. Duurzaam ondernemen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Ook op het gebied van de afvalinzameling, worden nieuwe ontwikkelingen waarbij duurzaamheid en kostenbesparing leidend zijn, regelmatig onderzocht en waar mogelijk toegepast.

Over SITA

Activiteiten - SITA is specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement. SITA verzorgt de inzameling, de recycling of (energetische) verwerking van veel verschillende soorten afval: algemeen restafval, huishoudelijk afval, bedrijfsafval, hout, metalen, bouw- en sloopafval, glas, papier en karton en kunststofverpakkingen. Maar ook: vertrouwelijke informatiedragers, gevaarlijk afval en specifiek ziekenhuisafval. SITA heeft verder bedrijfsonderdelen voor de reiniging van straten, het bestrijden van plaagdieren, de bodemsanering en rioolbeheer en –onderhoud. Bij SITA in Nederland werken ruim 2.200 medewerkers verspreid over 40 vestigingen.

Duurzaamheid - De zorg voor het milieu hoort bij ons dagelijks werk. Het inzamelen en verwerken van afval draait vooral om het zo optimaal en duurzaam mogelijk hergebruiken en terugwinnen van kostbare grondstoffen uit afval. Gescheiden inzameling aan de bron geeft vaak het hoogste duurzaamheideffect. Zo zijn o.a. glas, metaal, papier, plastic en hout zeer goed te recyclen. Door het hergebruiken en recyclen van afval reduceren we de uitstoot van CO2 en verminderen we de druk op primaire grond- en brandstoffen. Maar ook restafval wordt nuttig toegepast. Bij de verbranding ervan wordt veel duurzame energie opgewekt.

Organisatie - SITA Nederland is onderdeel van SITA Northern Europe Waste Services (NEWS). SITA NEWS is het samenwerkingsverband van SITA-organisaties in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg en onderdeel van het wereldwijde water- en milieuconcern SUEZ ENVIRONNEMENT. SUEZ ENVIRONNEMENT heeft een aparte beursnotering in Parijs en Brussel en is sinds 2009 genoteerd op de Dow Jones Sustainability Index. Voor meer informatie: www.sita.nl of onze perssite.