Europese Raad bekrachtigt aanbestedingsrichtlijnen

Datum: February 17, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Steven Dijksma

De Europese Raad heeft op 11 februari 2014 de voorstellen voor de Europese aanbestedingsrichtlijnen formeel bekrachtigd.
Na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie volgt inwerkingtreding van de nieuwe richtlijnen binnen 20 dagen. Naar verwachting moeten de richtlijnen uiterlijk op 1 april 2016 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. De ‘oude’ richtlijnen daterend uit 2004 komen hierbij te vervallen.

In de nieuwe richtlijnen kunnen behalve de prijs ook kwaliteit, milieueffecten, sociale factoren en innovatiepotentieel een rol spelen bij de keuze voor een aanbieder.

De Aanbestedingswet 2012 zal derhalve op korte termijn grondig worden herzien. Hetgeen gevolgen zal hebben voor de praktijk omtrent ‘reguliere’ overheidsopdrachten, alsmede de opdrachten in de ‘speciale sectoren.’ Tevens zal de wetgever zorg dienen te dragen voor de implementatie van de nieuwe richtlijn inzake het gunnen van concessies.

Bron: consilium.europa.eu (PDF)