Collectief vervoer Noord-Groningen op Groen Gas

Datum: July 17, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Taxipro.nl

Voertuigen voor het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer gaan, gefaseerd en onder voorwaarden, op Groen Gas rijden. Dat hebben de Noord-Groninger gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum besloten. Bij de nieuwe aanbesteding voor het leerlingen- en Wmo-vervoer wordt het een eis dat dit type vervoer op Groen Gas gaat rijden.

Voor de invoer van rijden op Groen Gas gelden voorwaarden. Een jaar voor ingang van het nieuwe contract (december 2016) kijken gemeenten of er voldoende garantie is dat er met ingang van het nieuwe contract (december 2017) genoeg vulpunten zijn gerealiseerd. Dit dienen er minimaal drie te zijn, verdeeld over de kernen van de gemeenten Appingedam, Eemsmond en Winsum. Het rijden op Groen Gas wordt gefaseerd ingevoerd. Aan het begin van de contractperiode moet minimaal 50% van de voertuigen geschikt zijn voor het rijden op Groen Gas; aan het begin van het tweede jaar minimaal 70%, aan het begin van het derde jaar en daarna minimaal 90%.

NB CBP adviseerde haar cliënten in dit traject.