Akkoord Richtlijn E-factureren bereikt

Datum: February 19, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Jan Blom

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over de concept-richtlijn over e-factureren bij aanbesteden die door de Europese Commissie is voorgesteld. EU-commissaris Barnier ziet E-facturering als een belangrijke stap in de richting van een papierloze overheidsadministratie (e-government) in Europa.

E-government is een van de prioriteiten van de Digitale Agenda en biedt potentieel aanzienlijke economische en milieuvoordelen. De Commissie schat dat met e-facturering Europabreed maximaal 2,3 miljard euro bespaard kan worden.

De belangrijkste doelen van de concept-richtlijn zijn:

  • Het ontwikkelen van één Europese standaard voor e- facturering om juridische onzekerheden, onnodige complexiteit en hoge operationele kosten tegen te gaan
  • Voordelen creëren voor economische actoren en lidstaten door versimpeling van het factureringsproces, door gestandaardiseerde e-facturering volgens uniforme technische normen
  • Een stap te zetten in de richting van Eind-tot-Eind Aanbesteden: een volledige digitalisering van de hele aanbestedingsprocedure

De Richtlijn is nog niet gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. Nadat de richtlijnen zijn goedgekeurd en gepubliceerd, geldt een termijn van 2 jaar voor de implementatie daarvan door de lidstaten. 

bron: PIANOo