2014

MINISYMPOSIUM 'MEERJARIG ONDERHOUD WEGEN GEMEENTE OLDAMBT'

October 31, 2014 – Op 13 november 2014 presenteert de gemeente Oldambt ervaringen bij de contractering van een tienjarig onderhoudscontract. De gemeente Oldambt heeft overeenkomstig haar langetermijnv… lees verder »

Steden3hoek gemeenten winnen kort geding Maatwerkvoorzieningen

October 17, 2014 – Afgelopen week heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan over een contractering waarbij CBP als penvoerder fungeerde. Het betrof de contractering van de ‘maatwerkvoorzieningen Wmo 2015’ van de … lees verder »

Bestektekst over social return naar 1000 wethouders

October 16, 2014 – Werkgevers wapenen zich tegen de wildgroei aan regelingen voor social return die volgens hen dreigt te ontstaan. Duizend wethouders krijgen een brief met daarbij een standaard bestektekst. "Social return is in o… lees verder »

Duivels dilemma gemeenten rond inkoop jeugdzorg

October 16, 2014 – Gemeenten in de regio Brabant Noordoost staan voor een duivels dilemma. Tekenen ze, zoals geëist wordt, tijdig de contracten voor zorginkoop met jeugdzorgaanbieders, dan vallen er onherroepelijk instellingen om,… lees verder »

Transities en zorginkoop: zo kan het

September 26, 2014 – 24 september 2014 - Januari 2015 nadert, de transities Jeugd, Wmo en Participatie komen steeds dichterbij. Gemeenten werken hard om de contractering voor de nieuw in te kopen taken en functies per 1 oktober aanstaan… lees verder »

Miljoenen besparing dure geneesmiddelen door gezamenlijke inkoop

September 15, 2014 – Achmea gaat samen met zeker twaalf ziekenhuizen dure geneesmiddelen inkopen. Zo blijven dure medicijnen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen en kunnen op termijn meer mensen profiteren van nieuwere en dur… lees verder »

'Verplicht opleggen social return in aanbestedingen werkt niet'

September 15, 2014 – Verplicht opleggen van social return is niet de oplossing om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Ondernemers voelen zich wel degelijk verantwoordelijk voor deze doelgroep, maar een dwang v… lees verder »

De Europese Commissie roept lidstaten op publieke inkoop te professionaliseren

July 17, 2014 – 'Publieke inkoop wordt niet gezien als een strategische activiteit, maar als een administratieve handeling gericht op rechtmatig inkopen', stelt Nunes de Almeira, Directeur Publieke Inkoop, DG Interne Markt van … lees verder »

Wmo 2015: wat is er nog nodig?

July 17, 2014 – De dynamiek in de voorbereiding op de Wmo 2015 ligt uiteraard bij gemeenten. Maar op landelijk niveau is er nog een aantal zaken dat met grote spoed moet worden aangepakt. Het Rijk heeft hierin een centrale rol … lees verder »

Collectief vervoer Noord-Groningen op Groen Gas

July 17, 2014 – Voertuigen voor het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer gaan, gefaseerd en onder voorwaarden, op Groen Gas rijden. Dat hebben de Noord-Groninger gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Lopper… lees verder »

Nieuwsbrief Europees-aanbesteden.nl: mei 2014

May 6, 2014 – De nieuwsbrief van Europees-aanbesteden.nl, #2 mei 2014 is nu online te lezen: … lees verder »

Overheden ontdekken prestatie-inkoop

May 1, 2014 – Een groeiend aantal Nederlandse overheden ontdekt 'prestatie-inkoop' als alternatieve aanbestedingsmethode. Het werkt, stellen de goeroes uiteraard, maar het vergt wel een forse cultuurverandering. … lees verder »

ACM communiceert via Het Signaal

April 1, 2014 – De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is medio 2013 opgericht en is een samenvoeging van de OPTA, NMa en Consumentenautoriteit. De ACM is de markttoezichthouder voor de Nederlandse economie op vele terreinen. Met Het Si… lees verder »

CBP ondersteunt één van de grootste aanbestedingen voor hulpmiddelen

March 20, 2014 – CBP heeft in 2013 de aanbesteding van hulpmiddelen Wmo begeleid voor tien gemeenten in de Stedendriehoek met in totaal 490.000  inwoners.Voor de gemeenten was het belangrijk dat aan het schrijven van de offe… lees verder »

Zeven gemeenten ontwikkelen gratis systeem sociaal domein

March 20, 2014 – Enschede en zes andere gemeenten in Overijssel hebben het ICT-systeem dat ze nodig hebben voor het integraal uitvoeren van decentalisatietaken aanbesteed onder de voorwaarde dat… lees verder »

Voorgenomen gunning aanbestedingsprocedure ‘Herontwikkeling de Hutgraaf.’

March 6, 2014 – In juli 2013 startte de gemeente Beuningen, in nauwe samenwerking met CBP, de aanbestedingsprocedure op voor de herontwikkeling van de Hutgraaf. Er bleek veel interesse in het plangebied wat zich vertaalde in 11 a… lees verder »

Realisatie Collegeakkoord Uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 Gemeente Oldambt Inkoop

February 24, 2014 – Het College van Gemeente Oldambt rapporteert hierover aan de Gemeenteraad:  Doelstelling was in 2010: Gestreefd wordt naar een besparing op het totale inkoopvolume. De verwachting is dat een bes… lees verder »

Jeugdwet aangenomen door Eerste Kamer

February 19, 2014 – De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2014 na hoofdelijke stemming het wetsvoorstel met 45 stemmen voor en 22 stemmen tegen aangenomen. Er is op 18 februari 2014 ook gestemd over lees verder »

Akkoord Richtlijn E-factureren bereikt

February 19, 2014 – Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over de concept-richtlijn over e-factureren bij aanbesteden die door de Europese Commissie is voorgesteld. EU-commissaris Barnier ziet E-fact… lees verder »

Europese Raad bekrachtigt aanbestedingsrichtlijnen

February 17, 2014 – De Europese Raad heeft op 11 februari 2014 de voorstellen voor de Europese aanbestedingsrichtlijnen formeel bekrachtigd.Na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie volgt inwerkingtreding van de nieuwe… lees verder »

Nieuwsbrief Europees-aanbesteden.nl: januari 2014

January 31, 2014 – De nieuwsbrief van Europees-aanbesteden.nl, #1 januari 2014 met als thema "Aanbesteden in en buiten Nederland" is nu online te… lees verder »

Gemeente Borger-Odoorn opnieuw in zee met SITA

January 30, 2014 – Overeenkomst inzameling huishoudelijk afval voor de komende vijf jaar. SITA - specialist… lees verder »

Rechtbank Gelderland beperkt vrijheid bij opstellen gunningscriteria

January 28, 2014 – Op 24 januari jl. heeft de voorzieningenrechter vonnis gewezen in een zaak waarin een gemeente een aanbesteding op EMVI had uitgeschreven met een (zeer) beperkte weging op kwaliteit.Gedurende de aanbestedingsproce… lees verder »

Veegwet - Herstel (kleine) fouten Aanbestedingswet 2012

January 23, 2014 – Op 17 januari 2014 is in het Staatsblad een veegwet gepubliceerd waarmee de eerste omissies in de aanbestedingswet worden hersteld. Belangrijkste aanpassing is dat voor IIB-diensten waar sprake is van grensoverschrijden… lees verder »

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

January 17, 2014 – De decentralisatie van AWBZ-taken naar gemeenten vraagt om een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De verantwoordelijkheid voor een deel van de langdurige (zorg)ondersteuning die nu nog valt onder… lees verder »

Het CBP kenniscentrum, het antwoord is dichterbij dan u denkt!

January 16, 2014 – Per 1 januari van dit jaar beschikt CBP over haar eigen Kenniscentrum. Met het Kenniscentrum zal CBP haar klanten nog efficiënter en effectiever ondersteunen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten en bijbehorende vraagst… lees verder »

Richtlijnvoorstellen aanbesteden aangenomen door Europees parlement

January 16, 2014 – Woensdagmiddag heeft het Europees Parlement de richtlijnvoorstellen aanbesteden aangenomen: klassieke aanbestedingen (620 stemmen voor, 31 tegen en 30 onthoudingen), publieke nutsfuncties (618 stemmen voor, 36 tegen en … lees verder »

Wmo-convenant bespaart geld en tijd

January 13, 2014 – De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben het afgelopen jaar samen met zes woningcorporaties een convenant gesloten over de Wmo Woningaanpassingen. De zes woningcorporaties zijn: Ieder1, Rentree, Mooiland, Sall… lees verder »