Uw standaard aanbestedingsdocumenten al 'aanbestedingswet proof'?

Datum: April 5, 2013
Categorie: Over CBP
Auteur:

StandaarddocumentenGoede standaarddocumenten zijn een belangrijk hulpmiddel voor iedere overheidsinkoper. Zeker nu met de komst van de aanbestedingswet zijn goede (en juridisch verantwoorde) standaarddocumenten onmisbaar. CBP ziet deze noodzaak en heeft daarom tal van standaarddocumenten ontwikkeld voor haar klanten en eigen consultants. Deze zijn opgesteld door onze aanbestedingsjuristen en worden actueel gehouden naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie. 

Onze standaarddocumenten stellen wij ook in abonnementsvorm ter beschikking aan onze klanten. Met dit abonnement hebt u de garantie dat u altijd beschikt over goede en actuele standaarddocumenten. Wij vragen een eenmalige vergoeding van slechts 400 euro excl. BTW voor het leveren van de van standaard aanbestedingsdocumenten[1]. Daarnaast vragen wij een jaarlijkse vergoeding van slechts 600 euro per jaar excl. BTW. Met het abonnement kunnen u en uw medewerkers ongelimiteerd gebruik maken van alle documenten en worden deze documenten periodiek geactualiseerd door de juristen van CBP. De volgende documenten stellen wij binnen het abonnement te beschikking:

 • Aanbestedingsformat (levering en diensten) + bijlagen: Enkelvoudig onderhands
 • Aanbestedingsformat (levering en diensten) + bijlagen: Meervoudig onderhands eenvoudig
 • Aanbestedingsformat (levering en diensten) + bijlagen: Meervoudig onderhands uitgebreid
 • Aanbestedingsformat (levering en diensten)+ bijlagen: Nationaal (openbaar/niet-openbaar)
 • Aanbestedingsformat (levering en diensten) + bijlagen: Europees (openbaar/niet-openbaar)
 • Model Selectieleidraad (werken - niet openbaar)
 • Model Inschrijvingsleidraad (werken - niet openbaar)
 • Model Inschrijvingsleidraad (werken - openbaar)
 • Model nota van inlichtingen
 • Proces verbaal van opening
 • Model beoordelingsmatrix
 • Voornemen tot gunningsbrief
 • Uitsluitingsbrief
 • Afwijzingsbrief (europees, openbaar en meervoudig onderhands)
 • Definitieve gunningsbrief
 • Standaard overeenkomst
 • Enkelvoudig onderhandse opdrachtbrief
 • Start document (gezamenlijke) aanbesteding
 • Standaard opzeggingsbrief
 • Verlengingsbrief
 • Gunningsadvies
 • Standaard planning


[1] Deze prijs geldt enkele in geval ook een abonnement van 1 jaar wordt afgesloten.