Richtsnoeren 'Leveringen en Diensten' gepubliceerd!

Datum: May 17, 2013
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

Het ministerie van Economische Zaken en Innovatie heeft de richtsnoeren 'Leveringen en Diensten' gepubliceerd. In een stappenplan voor de verschillende aanbestedingsprocedures wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 en de relevante passages uit de Gids proportionaliteit. Tevens zijn er richtsnoeren opgesteld voor verschillende onderdelen van het stappenplan. Voor de richtsnoeren geldt dat het een advies is en dus niet verplicht is deze toe te passen.

De richtsnoeren kunt u downloaden via de volgende link: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/documenten-en-publicaties/regelingen/2013/05/13/richtsnoeren-leveringen-en-diensten.html