Nieuwe drempelbedragen 2014-2015

Datum: December 16, 2013
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

Afgelopen zaterdag zijn de definitieve nieuwe drempelbedragen gepubliceerd. Deze bedragen zijn van toepassing op aanbestedingen die na 1 januari 2014 worden aangekondigd.

Decentrale overheden

2012-2013

2014-2015

Werken

€ 5.000.000

€ 5.186.000

Leveringen en diensten

€ 200.000

€ 207.000

Centrale overheden

 

 

Werken

€ 5.000.000

€ 5.186.000

Leveringen en diensten

€ 130.000

€ 134.000

Nutssectoren

 

 

Werken

€ 5.000.000

€ 5.186.000

Leveringen en diensten

€ 400.000

€ 414.000

Voor de verordening waarin de drempelbedragen zijn vastgesteld verwijzen wij u naar: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2013_335_R_0017_01&from=NL