Laagste prijs-gunning om fraude en corruptie te voorkomen

Datum: September 30, 2013
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

In een paar woorden is dit de strekking van het artikel van Jan Telgen (DEAL van september). Waar in Europa en Nederland het uitgangspunt juist is om zo veel mogelijk te gunnen op basis van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’, is het in verschillende ontwikkelingslanden min of meer verplicht te gunnen op ‘laagste prijs’. Dit omdat de Wereldbank en de Verenigde Naties in hun handboeken hebben staan dat andere gunningsmethodieken dan de laagste prijs slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt mogen worden. Reden hiervoor is dat andere criteria dan prijs een subjectief element bevatten, waardoor er voor beoordelaars ruimte zou bestaan om bepaalde inschrijvers te bevoordelen en de opdracht te gunnen. Deze ruimte wordt beschouwd als ruimte voor fraude en corruptie.

 Het artikel ‘Ontwikkelingshulp’ van Jan Telgen vindt u in DEAL nummer 9 op pagina 37.