Jaarrekening van de gemeente Moerdijk niet goedgekeurd

Datum: May 30, 2013
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Martine Konijnenberg

De accountant van de gemeente Moerdijk geeft geen volledige rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening van de gemeente. De reden hiervoor is dat de gemeente niet alle punten uit het inkoop- en aanbestedingsbeleid goed heeft nageleefd. De opmerkingen van de accountant betreffen voornamelijk de dossiervorming, niet het juiste aantal offertes opvragen en het niet duidelijk beschrijven of er sprake is van een opdracht voor ‘werken’ of een opdracht voor ‘dienstverlening’. Binnen de gemeente zijn inmiddels diverse maatregelen en verbeteracties opgezet.

 De gemeente kreeg overigens wel de zogenaamde verklaring van getrouwheid, voor de wijze waarop de cijfers in de jaarrekening waren verantwoord.