In Noord Nederland is het goed om een MKB bedrijf te hebben, of toch niet?

Datum: October 17, 2013
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Marieke Harkink

Het overgrote deel van de bedrijven in Noord Nederland bestaat uit MKB. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist hier onlangs een onderzoek is uitgevoerd naar de 'ondernemersvriendelijkheid'  van aanbesteden. In een beleidsanalyse van VNO-NCW Noord, Bouwend Nederland en MKB Nederland Noord is het aanbestedingsbeleid en de beschikbaarheid daarvan voor ondernemers onder de loep genomen.

In de conclusies is een rode draad te zien: informeren en de beschikbaarheid van informatie zijn bepalend, en juist hieraan schort het vaak:

 • Slechts een derde van de aanbestedende diensten heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid in lijn met de Aanbestedingswet;
 • Bij het opvragen van inkoopbeleid per e-mail reageren aanbestedende diensten vaak pas na herhaaldelijk verzoek;
 • In veel gevallen is deze niet beschikbaar of erg moeilijk te vinden op de website;
 • Marktconsultatie wordt te weinig gedaan;
 • Door een gebrek aan mankracht en expertise verliezen veel MKB’ers een aanbesteding;
 • Veel informatie op de website is verouderd;
 • De effecten van het voorschrijven van percentages voor SROI kunnen negatief uitvallen;

 Een aantal tips en aanbevelingen hierbij:

 • Gericht infomeren van toekomstige opdrachtnemers via website en marktconsultaties: eenvoudig en zonder omwegen;
 • Toevoegen contactgegevens medewerkers belast met inkoop;
 • Lokale en regionale leveranciers worden vaak benoemd in het inkoopbeleid, maar ook MKB kan hieraan worden toegevoegd;
 • Het publiceren van de (actuele!) inkoopkalender kan ondernemers helpen bij het voorbereiden op komende aanbestedingen;
 • Maak het proces overzichtelijk, geef uitleg bij inhoudelijke thema’s en zorg voor een goede communicatie aan de voorkant van de aanbesteding;
 • Een marktconsultatie is voor de ondernemers ook een kans om duidelijkheid en informatie over een aanbesteding te krijgen;
 • Geef bij de invulling van SROI de ondernemer de kans om hier zelf invulling aan te geven;

Voor een voorbeeld van een duidelijk en goed vindbaar beleid, kijk eens bij de gemeente Groningen. Ook Borger-Odoorn heeft als kleine gemeente haar zaken goed voor elkaar.

Het bovenstaande is een samenvatting van de beleidsanalyse. Voor het volledige document klik hier.