De toekomst: verplichte e-facturering

Datum: July 10, 2013
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

Eind juni heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn inzake elektronische facturering bij aanbestedingen (COM(2013)449). Het is de bedoeling dat deze richtlijn nadat deze door de Europese instellingen is aangenomen binnen 48 maanden in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd.

E-facturering wordt gezien als een belangrijke stap in de richting van een papierloze overheidsadministratie en kan onder meer leiden tot financieel-economische en milieuvoordelen. Op dit moment zijn er vier EU-lidstaten die e-facturering bij overheidsopdrachten geheel of deels verplicht hebben gesteld. Deze landen hebben elk hun eigen digitale factureringssysteem ontwikkeld. Het gevolg van nationale systemen is dat de facturen onderling veelal niet uitwisselbaar zijn en de verschillende nationale systemen niet met elkaar kunnen 'communiceren'. Hierdoor lopen marktpartijen die aan grensoverschrijdende aanbestedingen deelnemen het risico extra kosten te moeten maken, doordat zij via verschillende systemen moeten factureren. De Europese Commissie wil dit voorkomen. Daarnaast blijkt dat een overstap naar volledige e-facturering bij Europese overheidsopdrachten een besparingspotentieel oplevert van maximaal 2,3 miljard euro.

Het richtlijnvoorstel ziet op het ontwikkelen van een Europese norm (EC) inzake het semantische gegevensmodel van de elektronische basisfactuur. Het is de bedoeling dat alle facturen van elektronische factureringssystemen die aan de EC-norm voldoen onderling uitwisselbaar zijn. Hierdoor worden marktpartijen niet geconfronteerd met extra kosten. Elektronische facturen die worden ingediend en voldoen aan de EC-norm moeten vervolgens verplicht door aanbestedende diensten en instanties worden geaccepteerd en betaald.