Best Value Procurement en opengebroken wegen minimaliseren

Datum: October 9, 2013
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Vernieuwing Bouw

Opnieuw maakten gemeenten een stap vooruit tijdens de BPPO-bijeenkomst (BPPO: bestuurlijk platform professioneel opdrachtgeversschap). Geeft gunnen op basis van kwaliteit een betere samenwerking en een beter resultaat? En is het openbreken van de straat te minimaliseren? Deze twee onderwerpen stonden centraal in een volle zaal op vrijdag 6 september 2013 in het stadhuis van de gemeente Amersfoort.

Kwaliteit of prijs?
Bij Best Value Procurement telt kwaliteit voor tachtig procent mee in de gunning. Thea Smid-Verheul belicht de ervaringen van de gemeente Amersfoort met BVP vanuit het oogpunt van de opdrachtgever. 'De opdrachtgever haalt de expertise bij de opdrachtnemer die gedwongen wordt na te denken over risico's, waarmee hij kan laten zien dat hij echt snapt waar het om gaat.

NB CBP heeft al diverse BVP projecten succesvol begeleid, zowel op het gebied van meerjarig wegenonderhoud als andere projecten.