ARW 2012 niet verplicht voor leveringen en diensten onder de drempel

Datum: March 28, 2013
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Ministerie van EZ

Per 1 april 2013 is het Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012) van toepassing. Een aanbestedende dienst die een opdracht voor werken onder de Europese drempel wil gunnen, is verplicht daarvoor het ARW 2012 te gebruiken volgens het 'pas toe of leg uit'-beginsel.

Het ARW 2012 is ook geschikt voor aan werken gerelateerde leveringen en diensten. De verplichting om het ARW 2012 te gebruiken geldt niet voor deze leveringen en diensten. Dit heeft minister Kamp van Economische Zaken vandaag bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. Ook in de leeswijzer van het ARW 2012 is dit punt verduidelijkt.

Samenvattend:

Soort opdracht

Verplicht volgens 'pas toe of leg uit'-beginsel

Werken onder de Europese drempel

ja

(Werken gerelateerde) leveringen en diensten onder de Europese drempel

nee

Werken, (werken gerelateerde) leveringen en diensten boven de Europese drempel

nee