Aanbestedingstraject ‘Voeding’ met emotie

Datum: December 2, 2013
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

Afgelopen half jaar heeft CBP de AWBZ instelling De Noorderbrug bijgestaan in een Europese openbare aanbesteding voor Verse voeding en Droge Kruidenierswaren.

Stichting de Noorderbrug is een instelling die zich inzet voor mensen met een handicap of chronische ziekte en is specialist op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel en doofheid in Noord- en Oost-Nederland. Ruim 1.800 cliënten maken gebruik van de diensten van De Noorderbrug. Eén van de diensten betreft het wonen in een wooncentrum (kleinschalige woongroepen) van De Noorderbrug. Voor deze cliënten verzorgt de stichting ook het eten en drinken. Dit beschouwd zij ook als een zeer belangrijk item. Immers cliënten ervaren meerdere keren per dag de kwaliteit en smaak van eten. Binnen een organisatie als De Noorderbrug is dit helaas niet de normaalste zaak van de wereld. Zaken als budget, bedrijfsvoering, efficiency, keuzevrijheid zijn in deze allemaal beperkingen en zoals een goed manager het dan noemt uitdagingen. De Noorderbrug stond dan ook voor de uitdaging om in het kader van een inkoopproces  de bovengenoemde zaken op een dusdanige wijze te beschrijven zodat het voor een toekomstige leverancier mogelijk zou zijn om hier een goede invulling aan te geven. Daarnaast was de wens, als AWBZ instelling in het kader van maatschappelijk geld, een Europese aanbesteding volgens het boekje te doorlopen. Hiertoe heeft zij eind mei CBP verzocht haar bij te staan in de procedurele zijde van het aanbesteden.

Het maken van een pakket van eisen is complex. Het vergt naast specifieke kennis van de cliënten, locaties, financiering en logistieke mogelijkheden ook veel kennis van aanbestedingen. Juist de balans en samenhang tussen deze twee, soms uitersten, is vaak een behoorlijke uitdaging. Deze uitersten zijn goed en in gezamenlijkheid  gemanaged. Vanuit een nuchtere en inhoudelijke benadering, zonder het oog te verliezen op de omgeving en het belang, is het gehele traject op een snelle, prettige en professionele manier uitgevoerd.

De aanbesteding is begin juli gepubliceerd en zo functioneel mogelijk omschreven. Onderdeel van de aanbestedingsprocedure was een Proeverij voor een groep cliënten van De Noorderbrug. Twee potentiële inschrijvers kwamen na de eerste beoordeling in aanmerking voor de Proeverij. Begin oktober hebben zij ieders geheel geanonimiseerd in vier rondes in totaal 20 maaltijdcomponenten geserveerd. De cliënten hebben ieder component beoordeeld. Zowel de cliënten als de potentiële leveranciers waren zeer tevreden met het verloop van deze Proeverij.

Het resultaat van de aanbesteding: een mooi contract waar Stichting de Noorderbrug als organisatie trots op kan zijn en waar cliënten met trots een bijdrage aan hebben geleverd.