2013

Nieuwe drempelbedragen 2014-2015

December 16, 2013 – Afgelopen zaterdag zijn de definitieve nieuwe drempelbedragen gepubliceerd. Deze bedragen zijn van toepassing op aanbestedingen die na 1 januari 2014 worden aangekondigd. lees verder »

Aanbestedingstraject ‘Voeding’ met emotie

December 2, 2013 – Afgelopen half jaar heeft CBP de AWBZ instelling De Noorderbrug bijgestaan in een Europese openbare aanbesteding voor Verse voeding en Droge Kruidenierswaren. Stichting de Noorderbrug is een instelling die zich … lees verder »

50 euro bon voor kind in apeldoornse minima gezinnen

November 28, 2013 – 50 eurobon voor kind in arm Apeldoorns gezinDeze mooie actie van Gemeente Apeldoorn wordt begeleid en uitgevoerd door de administratie van Re… lees verder »

Overeenkomst Wegenonderhoud Oldambt getekend!

November 18, 2013 lees verder »

Gemeente Oldambt besteedt voor de komende tien jaar het onderhoud aan gemeentelijke wegen uit!

November 15, 2013 – Vandaag wordt in Winschoten (Gemeente Oldambt) het 10-jarig contract wegenonderhoud voor de Gemeente Oldambt feestelijk ondertekend. Dat feestelijke tintje mag ook wel want er is een bijzonder groot financieel en kwalit… lees verder »

In Noord Nederland is het goed om een MKB bedrijf te hebben, of toch niet?

October 17, 2013 – Het overgrote deel van de bedrijven in Noord Nederland bestaat uit MKB. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist hier onlangs een onderzoek is uitgevoerd naar de 'ondernemersvriendelijkheid'  van aanbesteden. In een … lees verder »

Succesvolle voorlichtingsavond ‘Zo doet u zaken met gemeente Coevorden’

October 11, 2013 – Op maandag 7 oktober jl. vond de bijeenkomst 'Zo doet u zaken met de gemeente Coevorden' plaats in het Café Restaurant Wielens in Noord-Sleen. De zaal zat vol ondernemers. Op basis van de aanmeldingen hadden wij 63 onde… lees verder »

'Miljoenenbesparing in zorg door gezamenlijke inkoop'

October 9, 2013 – Als ziekenhuizen hun medicijnen en hulpmiddelen als verband gezamenlijk inkopen, kunnen daar miljoenen op bespaard worden. Dat denkt zorgverzekeraar Achmea. De verzekeraar is hierover in gesprek met ziekenhuisap… lees verder »

Best Value Procurement en opengebroken wegen minimaliseren

October 9, 2013 – Opnieuw maakten gemeenten een stap vooruit tijdens de BPPO-bijeenkomst (BPPO: bestuurlijk platform professioneel opdrachtgeversschap). Geeft gunnen op basis van kwaliteit een betere samenwerking en een beter resultaat? … lees verder »

Circulaire rijksoverheid proportioneel

October 4, 2013 – Begin september heeft de schrijfgroep Gids proportionaliteit gereageerd op de circulaire ‘Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde’. Uit de circulaire lijkt te volgen dat bij de keuze v… lees verder »

Gezocht: de vrouwelijke kant van inkoop

October 3, 2013 – Gevonden op gemeente.nu een artikel van Aeves over de match tussen de mannelijke en vrouwelijke kant van inkoop en hoe dit inkoop tot een succes maakt.Een combinatie van deze rollen vormt het perfecte inkoopteam d… lees verder »

Nieuwsbrief Europees-aanbesteden.nl: oktober 2013

October 1, 2013 – De nieuwsbrief van Europees-aanbesteden.nl, #4 oktober 2013 met als thema "Contractvoorwaarden" is nu online te lezen: lees verder »

Laagste prijs-gunning om fraude en corruptie te voorkomen

September 30, 2013 – In een paar woorden is dit de strekking van het artikel van Jan Telgen (DEAL van september). Waar in Europa en Nederland het uitgangspunt juist is om zo veel mogelijk te gunnen op basis v… lees verder »

“Social return” als aanbestedingscriterium

September 2, 2013 – Waterschap Noorderzijlvest is het eerste waterschap in Nederland dat ‘social return’ als welomschreven eis opnam in een aanbestedingstraject. De opdracht betreft de bouw van brug Pamazijl nabij Niehove. Aannemersbedrijf… lees verder »

Compacte Rijksdienst: 35 mogelijke nieuwe inkoopcategorieën

September 2, 2013 – In het kader van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst wordt het categoriemanagement binnen het Rijk flink uitgebouwd. Niet alleen doen steeds meer Rijksonderdelen mee, ook het aantal inkoopcategorieën w… lees verder »

Britse regering bereidt soepele overgang naar nieuwe Europese richtlijnen voor

August 8, 2013 – De Britse regering heeft aangekondigd dat zij "ambitieuze plannen" heeft voor een soepele overgang naar de nieuwe Europese richtlijnen. In juli is overeenstemming bereikt over de drie nieuwe richtlijnen en aanva… lees verder »

GLZ Gemeenten sluiten zich aan bij Inkoop Bureau Midden Nederland

July 22, 2013 – De samenwerkende gemeenten GLZ, Giessenlanden, Leerdam en Zederik, treden toe tot Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). Per 1 juli 2013 gaat IBMN de GLZ gemeenten ondersteunen met inkoop- en aanbestedingstrajec… lees verder »

Nieuwsbrief Europees-aanbesteden.nl: juli 2013

July 16, 2013 – De nieuwsbrief van Europees-aanbesteden.nl, #3 juli 2013 met als thema "Papierloos onderhandelen" is nu online te lezen: … lees verder »

De toekomst: verplichte e-facturering

July 10, 2013 – Eind juni heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn inzake elektronische facturering bij aanbestedingen (COM(2013)449). Het is de bedoeling dat deze richtlijn nadat deze door de Europese inst… lees verder »

Feestelijke opening "het Arsenaal" in de Gemeente Coevorden

June 27, 2013 – Vrijdag 21 juni heeft wethouder Geert Roeles van gemeente Coevorden ‘Het Arsenaal’ feestelijk geopend. Al vanaf de start in 2010 is Combined Business Power hierbij betrokken. In nauw overleg met de gemeente heef… lees verder »

Niet op de juiste wijze geklaagd: klacht niet ontvankelijk

May 31, 2013 – De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een klacht niet in behandeling genomen omdat de klagende partij onvoldoende duidelijk had gemaakt aan de beklaagde partij wat het verband was tussen de klacht en de Aanbestedi… lees verder »

Jaarrekening van de gemeente Moerdijk niet goedgekeurd

May 30, 2013 – De accountant van de gemeente Moerdijk geeft geen volledige rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening van de gemeente. De reden hiervoor is dat de gemeente niet alle punten uit het inkoop- en aanbestedingsbeleid goe… lees verder »

Richtsnoeren 'Leveringen en Diensten' gepubliceerd!

May 17, 2013 – Het ministerie van Economische Zaken en Innovatie heeft de richtsnoeren 'Leveringen en Diensten' gepubliceerd. In een stappenplan voor de verschillende aanbestedingsprocedures wordt verwezen naar de toepasselijke bepali… lees verder »

Nieuwsbrief Europees-aanbesteden.nl: april 2013

April 24, 2013 – De nieuwsbrief van Europees-aanbesteden.nl, #2 april 2013 met als thema "Bijzondere procedures" is nu online te lezen: lees verder »

Uw standaard aanbestedingsdocumenten al 'aanbestedingswet proof'?

April 5, 2013 – Goede standaarddocumenten zijn een belangrijk hulpmiddel voor iedere overheid… lees verder »

Commissie van Aanbestedingsexperts bekend

March 28, 2013 – Vanaf 1 april 2013 komt er een zogeheten 'Commissie van Aanbestedingsexperts' die bemiddelt en niet-bindend advies geeft bij klachten over aanbestedingsprocedures. Mr. Joop Janssen, advocaat aanbestedingsrecht, … lees verder »

ARW 2012 niet verplicht voor leveringen en diensten onder de drempel

March 28, 2013 – Per 1 april 2013 is het Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012) van toepassing. Een aanbestedende dienst die een opdracht voor werken onder de Europese drempel wil gunnen, is verplicht daarvoor het ARW 201… lees verder »

CBP Inkooptool

February 25, 2013 – Is uw organisatie klaar voor de Aanbestedingswet? Om te voldoen aan de Aanbestedingswet is het belangrijker dan ooit om als inkoop in control te zijn. Vooral voor inkooporganisaties die decentra… lees verder »

Amsterdam treft 10 maatregelen om slimmer aan te besteden

January 31, 2013 – De gemeente Amsterdam gaat slimmer aanbesteden. Hierdoor moet de kans op vertragingen en financiële overschrijdingen kleiner worden. Ook wil Amsterdam zo voorkomen dat het in zee moet met partijen waar ze in het… lees verder »

Nieuwsbrief Europees-aanbesteden.nl: januari 2013

January 29, 2013 – De nieuwsbrief van Europees-aanbesteden.nl, #1 januari 2013 met als thema "Jurisprudentie" is nu online te lezen: lees verder »

Nu beschikbaar Checklist Aanbestedingswet voor de inkoper

January 29, 2013 – In de link treft u een checklist  aan om de gevolgen van de Aanbestedingswet voor u als inkoper inzichtelijk te maken. Checklist geeft actiepunten aan die u kunt geb… lees verder »

Joost Haverkate partner en directeur bij CBP

January 9, 2013 – In het jaar dat CBP 15 jaar bestaat is de directie versterkt om de stabiele groei van de laatste jaren voort te kunnen zetten. Per 1 januari 2013 is lees verder »