Wetsvoorstel aanbesteding overheid in de gevarenzone

Datum: July 2, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: fd.nl

De nieuwe aanbestedingswet, die het midden- en kleinbedrijf een eerlijkere kans moet geven op overheidsopdrachten, staat opnieuw op losse schroeven. Bedrijfsleven en overheden dreigen hun steun aan de wet in te trekken.
  
De Tweede Kamer en demissionair minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) hebben steeds gezegd veel waarde te hechten aan draagvlak bij de partijen die betrokken zijn bij overheidsaanbestedingen.

De jongste complicatie komt voort uit een motie die de Tweede Kamer in februari heeft aangenomen toen zij instemde met de aanbestedingswet. Die motie stelt dat de zogeheten Gids Proportionaliteit onderdeel moet zijn van de wet. In deze gids staan regels en normen voor de eisen die overheden mogen stellen aan bedrijven die meedingen naar opdrachten, bijvoorbeeld ten aanzien van relevante ervaring en grootte van het bedrijf. Met de opdrachten die onder de wet vallen, is een bedrag van circa €100 mrd per jaar gemoeid.

Vrees voor vertraging
De proportionaliteitsgids is opgesteld door deskundigen en vertegenwoordigers uit het veld. Deze zogeheten schrijfgroep kan zich niet vinden in de vertaling die EL&I van de gids heeft gemaakt om die op te kunnen nemen in de wet. Volgens de groep is de gids niet alleen wettechnisch aangepast, maar ook inhoudelijk. Zij heeft Verhagen en de Tweede Kamer laten weten haar handen af te trekken van de gids.

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen heeft de minister om opheldering gevraagd. Zij vreest dat de aanbestedingswet weer vertraging oploopt, nu het maatschappelijk draagvlak is verdwenen.

Zo snel mogelijk overleggen
Het ministerie zegt verrast te zijn door de stap van de schrijfgroep. Volgens een woordvoerder van EL&I is 99% blijven staan van de versie zoals die door de groep is geschreven. Er is alleen een wettechnische slag gemaakt, aldus de woordvoerder, om de wet door de Eerste Kamer te kunnen loodsen en overeind te kunnen houden als besluiten worden aangevochten bij de rechter.

Verhagen gaat zo snel mogelijk overleg voeren met MKB-Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om tot een oplossing te komen, aldus zijn woordvoerder.

Eerste versie 2006
Minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) diende in 2006 de aanbestedingswet in bij de Tweede Kamer. Die versie sneuvelde twee jaar later in de Eerste Kamer. Minister Maxime Verhagen (CDA) heeft steeds gezegd de wet snel te willen invoeren. De minister vreest nu ‘voor de honderdste keer vertraging’, zegt zijn woordvoerder.