Voorhangprocedure opnieuw verlengd!

Datum: October 8, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

Eind juli heeft de minister op verzoek van de Tweede Kamer de voorhangprocedure voor het Aanbestedingsbesluit verlengd tot 8 oktober. Hij heeft destijds beloofd geen onomkeerbare stappen te nemen. Op 28 september heeft de minister vervolgens een aanzienlijk aantal schriftelijke vragen van zeer uiteenlopende aard van de Kamer ontvangen, welke hij op 3 oktober heeft beantwoord. De minister wenst het Aanbestedingsbesluit zo snel mogelijk na de voorhangprocedure naar de Raad van State sturen. Dit om op een zo kort mogelijke termijn de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit in werking te laten treden. De Kamer heeft de minister echter opnieuw verzocht de voorhangprocedure te verlengen en wel tot en met 12 oktober 2012, de minister heeft hiermee ingestemd. De inwerkingtreding van de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit per 1 januari 2013 wordt met deze verlenging wel bemoeilijkt.