Uitbreiding Rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde BVP aanbesteed

Datum: October 25, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Yvonne Arnst / Waterschap Noorderzijlvest

De grootste rioolwaterzuivering van het Noorden in Garmerwolde breidt uit. In 2012 is in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest gestart met de bouw van een innovatieve en energiezuinige Nereda-zuiveringsinstallatie. Het waterschap heeft ervoor gekozen dit enorme project op basis van Prestatieinkoop in de markt te zetten. Een manier van aanbesteden, die voor projecten in de afvalwatersector nog niet eerder in Nederland is toegepast.

Na realisatie van deze uitbreiding loost het waterschap Noorderzijlvest het gezuiverde afvalwater volledig volgens de wettelijke eisen. Garmerwolde is de grootste rioolwaterzuivering in Nederland waar deze technologie wordt toegepast. Het waterschap Noorderzijlvest richt zich met de bouw van deze installatie op de toekomst, waarin terugwinnen van grondstoffen als fosfaat, stikstof en kalium mogelijk blijft.

Kans op titel ‘Meest vernieuwende opdrachtgever’

Het waterschap Noorderzijlvest is genomineerd voor de prijs De Voorsprong 2012. In de regionale voorronde was de jury unaniem van mening dat Noorderzijlvest een plek verdient in de landelijke verkiezing tot meest vernieuwende opdrachtgever. Op 22 november 2012 wordt de winnaar bekend gemaakt. De VOF GMB Civiel B.V.-Imtech Infra B.V. heeft het waterschap Noorderzijlvest voorgedragen voor de prijs met het project ‘Effluentverbetering rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde'. Noorderzijlvest heeft dit project op een vernieuwende manier aanbesteed.

Uniek en vernieuwend

Op vijf punten, waaronder innovativiteit, vernieuwend opdrachtgeverschap en bijzondere energie- ambitie, heeft het consortium GMB Civiel B.V.- Imtech Infra B.V. beargumenteerd aangegeven waarom Noorderzijlvest de titel ‘Meest vernieuwende opdrachtgever' verdient. In de regionale voorronde van De Voorsprong 2012 bevestigden de deelnemende partijen dat de aanpak, de aanbesteding en de gekozen oplossing van het project uniek en vernieuwend zijn. Noorderzijlvest nam als enige waterschap tussen woningbouwcorporaties en een pensioenfonds een bijzondere plaats in. De Voorsprong 2012 De Voorsprong is een initiatief van onder andere Netwerk Conceptueel Bouwen en Energiesprong. Met de prijs willen de partijen innovatief, energieambitieus opdrachtgeverschap in de sector stimuleren voor zowel nieuwbouw als renovatie. Meer informatie vindt u op www.netwerkconceptueelbouwen.nl.

De Inkoopfunctie van Waterschap Noorderzijlvest werd opgezet en geprofessionaliseerd door CBP