Ontwerp-Aanbestedingsbesluit met richtsnoeren gepubliceerd

Datum: July 12, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Naomi van 't Hof

De Aanbestedingswet bepaalt dat enkele onderwerpen nader worden uitgewerkt in richtsnoeren. Het Aanbestedingsbesluit en de richtsnoeren zijn bindend voor alle aanbestedende diensten in Nederland. Het ontwerp-aanbestedingsbesluit wijst de Gids Proportionaliteit en het ARW 20** (verplicht voor opdrachten voor werken beneden de Europese drempelbedragen) als richtsnoeren aan en geeft enkele technische bepalingen ten aanzien van het model Eigen Verklaring, de wijze van communicatie tussen de aanbestedende dienst en de ondernemer en wijst delicten aan die voor de Gedragsverklaring Aanbesteden relevant zijn. Het Aanbestedingsbesluit gaat tevens in op het elektronisch indienen van inschrijvingen en de elektronische handtekening.

Het Aanbestedingsbesluit en de twee (ontwerp)richtsnoeren – Gids Proportionaliteit en Aanbestedingsreglement Werken 20** - kunt u downloaden via http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/10/kamerbrief-ontwerpbesluit-houdende-de-regeling-van-enkele-onderwerpen-van-de-aanbestedingswet-aanbestedingsbesluit.html.