Nu beschikbaar checklist gevolgen aanbestedingswet voor uw organisatie

In de link treft u een checklist  aan om de gevolgen van de Aanbestedingswet voor uw organisatie inzichtelijk te maken. Checklist geeft actiepunten aan die u kunt gebruiken voor aanpassingen.

Checklist gevolgen Aanbestedingswet binnen uw organisatie