Inkoop cruciaal maar onvoldoende benut bij overheden

Datum: May 21, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: PIANOo

Inkoop is cruciaal voor het beleid van de overheid. Of het nu gaat om goede adviseurs, het onderhoud van snelwegen, thuiszorg of openbaar vervoer. Mislukt de inkoop, dan komt het beleid in gevaar. Toch wordt inkoop vaak pas ingeschakeld als het beleid al klaar is, zo blijkt uit een opiniepeiling van PIANOo onder inkopers en aanbesteders bij de overheid. Hieruit blijkt ook dat bestuurders vaak onvoldoende betrokken zijn bij inkoop, terwijl zij daarmee zelfs veel politieke problemen kunnen voorkomen. PIANOo deed de opiniepeiling in de aanloop naar zijn jaarcongres op 7 juni a.s. Thema van dit congres is Inkoop + beleid = meer waarde! 

Bestuurders
Uit de 283 reacties op de peiling blijkt dat inkopers ontevreden zijn over de betrokkenheid van bestuurders bij inkoop. Slechts 19% van de inkopers vindt dat bestuurders zich voldoende bewust zijn van de bijdrage die inkoop kan leveren aan het bereiken van beleidsdoelen. 76% vindt zelfs dat veel bestuurlijke en politieke problemen voorkomen hadden kunnen worden door inkopers eerder en beter te betrekken.